Zavezani smo dostojanstvenemu in spoštljivemu odnosu do vseh ljudi.

Odgovornost je sestavni del naše miselnosti

Dobro se zavedamo, da podjetje ne more poslovati v vakuumu. Kot gospodarska družba nosimo veliko odgovornost: ne le za blaginjo, ki jo ustvarjamo, ampak tudi za upravljanje naravnih virov za prihodnje generacije ter zagotavljanje poštene in pravične obravnave vseh ljudi, ki nas obkrožajo.

 

Smo družinsko podjetje in vedno razmišljamo dolgoročno. Verjamemo v trajnostno rast, ki bo na koncu koncev koristila našim deležnikom. Trije stebri trajnosti – ekonomski, okoljski in socialni – so okvir naše zavezanosti skrbi za našo skupno blaginjo.

Naše vrednote

Podpiramo cilje trajnostnega razvoja (CTR-je).

Smo učeče se podjetje in vse naše dejavnosti so del procesa nenehnega izboljševanja. Zavedamo se, da naše dejavnosti vplivajo na vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja. Zato svoja prizadevanja osredotočamo na CTR-je 3, 4, 8, 9 in 13.

Naložite: CSR brošura

Omogočamo zanesljive, sodobne in strokovne zaposlitvene priložnosti.

Odgovorno delovanje je za nas več kot zgolj fraza, saj smo zavezani trajnostnemu delovanju v celotni verigi vrednosti. To se začne z našimi zaposlenimi: kot odgovoren delodajalec ustvarjamo privlačne zaposlitvene priložnosti ter zagovarjamo enake možnosti, raznolikost in vključenost. Programi za povečanje zadovoljstva na delovnem mestu so ravno tako pomembni kot pobude, katerih cilj je uskladitev poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Vsemu našemu osebju omogočamo dostop do specializiranih programov dodatnega razvoja in usposabljanja.

 

Okrog 3.600 žensk in moških zaposlujemo pod poštenimi in enakimi delovnimi pogoji tako na sedežu družbe v Liechtensteinu kot v naših podružnicah in hčerinskih družbah po svetu. Verjamemo v kadrovanje domačinov, s čimer koristimo regionalnim trgom dela. Raje sodelujemo z lokalnimi dobavitelji, saj si prizadevamo zmanjšati negativne vplive na okolje.

Blizu smo našim kupcem.

Dejavno odzivanje na zahteve naših kupcev je neločljiv del poslovanja družbe Ivoclar. Kadar oblikujemo in razvijamo aplikacije za naše kupce iz vrst zobozdravnikov in zobotehnikov, vedno upoštevamo potrebe njihovih pacientov.

Predani smo podpori zobozdravnikov, zobotehnikov in ustnih higienikov pri razvijanju njihovega znanja in strokovnosti ter piljenju njihovih veščin do popolnosti. Našo predanost izražamo v obliki številnih naprednih izobraževanj in usposabljanj po svetu.

Globalno sodelujemo z lokalnimi skupnostmi.

Hvaležni smo za naš uspeh, zato radi darujemo. Poleg pospeševanja nadaljnjega razvoja naših zaposlenih strastno podpiramo različne (dolgoletne) socialne in humanitarne projekte.

 

 

V letu 2023, letu naše stoletnice, nam je na pobudo Christine Zeller, članice nadzornega sveta skupine Ivoclar, odgovorne za družbeno odgovornost podjetij, uspelo vzpostaviti Ivoclar Joy, naš lastni program pomoči Ivoclar. S programom Ivoclar Joy zagotavljamo zobozdravstveno oskrbo otrokom in mladostnikom v regijah po svetu, kjer ni dovolj storitev, in v teh skupinah ozaveščamo o ustnem zdravju, da bi povečali njihov potencial za pozitivno in uspešno prihodnost: Ivoclar Joy.

Downloads