Pogoji uporabe komunikacijske platforme Ivoclar

Ti pogoji uporabe urejajo uporabo komunikacijske platforme ("platforma"), ki jo družba Ivoclar upravlja za svoje stranke. Z registracijo na platformi se stranka strinja s temi pogoji uporabe. Pogodbeno razmerje v zvezi z uporabo platforme s strani stranke je izključno med stranko in družbo Ivoclar.

 • Pravica stranke do uporabe: Stranka ima neizključno in neprenosljivo pravico do uporabe platforme za prejemanje podatkov od drugih strank ali pošiljanje podatkov drugim strankam, ki uporabljajo komunikacijsko platformo v skladu s temi pogoji uporabe. Stranka lahko platformo uporablja samo za svoje interne poslovne namene.
   
 • Varstvo podatkov: Za uporabo platforme se mora stranka registrirati na spletnem mestu družbe Ivoclar. Z registracijo se stranka strinja, da lahko družba Ivoclar obdeluje osebne podatke (priimek, ime, naziv, e-poštni naslov, poštni naslov, podatke o podjetju) stranke in njenih kontaktnih oseb v obsegu, ki je potreben v zvezi z uporabo platforme, da bi lahko izvajala pogodbeno razmerje s stranko.

  Stranka lahko kadar koli zahteva informacije o registracijskih podatkih, ki jih obdeluje družba Ivoclar, prek spletne strani družbe Ivoclar na naslovu dataprotection.vienna@ivoclar.com in uveljavlja pravico do popravka, izbrisa ali omejitve obdelave registracijskih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.

  Stranka priznava in se strinja, da lahko Ivoclar zbira, analizira in shranjuje anonimne podatke o strankini uporabi platforme, da bi izboljšal platformo in povezane storitve ali izdelke glede na uporabnikovo vedenje ter prilagodil trženje uporabnikovim željam.

  Stranka priznava in se strinja, da bo družba Ivoclar za upravljanje računa stranke ter obdelavo in shranjevanje podatkov, ki izvirajo od stranke ali jih stranka ustvari, vključno z osebnimi podatki, angažirala tretje ponudnike storitev, zlasti Microsoftove storitve v oblaku, in da bodo ti ponudniki storitev podatke, ki izvirajo od stranke ali jih stranka ustvari, obdelali in shranili v svojih globalno delujočih informacijskih sistemih. Družba Ivoclar je s ponudniki storitev, ki jih pooblasti za zagotavljanje varstva podatkov v zvezi z osebnimi podatki strank, sklenila ustrezne pogodbene dogovore.

  Stranka je sama odgovorna za spoštovanje zakonodaje o varstvu podatkov, zlasti predpisov o varstvu podatkov, ali za pridobitev izjav o varstvu podatkov v zvezi z osebami, za katere stranka uporablja platformo.
   
 • Omejeno jamstvo: Platforma je stranki na voljo "takšna, kot je", in brez kakršne koli garancije družbe Ivoclar, kolikor je to dovoljeno z zakonom. Stranka nadalje priznava, da lahko pri uporabi platforme in prenosu podatkov pride do motenj (slab sprejem, prekinitev internetne povezave ali okvara naprave itd.) in da družba Ivoclar za to ni odgovorna.
   
 • Zavrnitev odgovornosti: Pri obdelavi osebnih podatkov družba Ivoclar sprejme razumne ukrepe za zaščito teh podatkov pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spreminjanjem ali uničenjem. Kljub vsem previdnostnim ukrepom pri obdelavi osebnih podatkov družba Ivoclar ne more izključiti izgube, zlorabe ali spremembe teh podatkov. Internet je odprto omrežje, ki je dostopno vsem, zato na splošno ne velja za varno okolje. Družba Ivoclar zavrača vso odgovornost za varnost podatkov, ki se prenašajo prek interneta.

  Če zaradi uporabe platforme stranka izgubi podatke, je družba Ivoclar odgovorna za povrnitev podatkov le, če je za izgubo podatkov odgovorna zaradi hude malomarnosti in če je podatke mogoče povrniti z razumnim naporom.

  Odgovornost družbe Ivoclar za kakršno koli škodo je omejena na namero in veliko malomarnost. V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, družba Ivoclar ni odgovorna za posledično škodo ali nepredvidljivo škodo ali škodo, za katero je odgovoren kupec. Zgornja določba o odgovornosti se uporablja za pogodbene in nepogodbene zahteve. To velja brez poseganja v morebitno odgovornost v skladu z Zakonom o odgovornosti za izdelke.
   
 • Pogodbeno obdobje: Pogodbeno razmerje med družbo Ivoclar in stranko obstaja za nedoločen čas. Stranka lahko kadar koli prekine pogodbeno razmerje tako, da preneha uporabljati platformo. Družba Ivoclar lahko pogodbeno razmerje prekine le iz utemeljenega razloga, npr. če delovanje platforme ni več ekonomsko upravičeno.
   
 • Veljavno pravo in pristojnost: Pogodbeno razmerje med stranko in družbo Ivoclar Vivadent AG ureja lihtenštajnsko materialno pravo, ob izključitvi Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. Izključna pristojnost je v Vaduzu.