Evetric Bond

S svetlobo strjujoč, samojedkajoči - enokomponentni adheziv

Evetric Bond

Evetric Bond je svetlobno strjujoči, samojedkajoč adheziv z nano delci za direktne restavracije.

Prednosti

  • Hitrost in estetika zaradi dveh možnosti vezav
  • Optimalne lastnosti rokovanja zaradi homogene tvorbe filma
  • Zanesljive kompozitne restavracije vseh razredov

Indikacije

  • Direkten, svetlobno polimerizajoči kompoziti in kompomerne restavracije
  • Direktna  dograditev s svetlobo strjujočimi, samostrjujočimi in dvojnostrjujočimi kompoziti
  • Popravila razpokanih kompozitov in kompomernih restavracij
  • Desenzibilizacija občutljivih zobnih vratov