IvoBase Hybrid

Za vse oblike snemnih protez

IvoBase Hybrid kombinira kakovostne prednosti toplotnostrjujočih se polimerov z obdelovalnimi lastnostmi samostrjujočih se polimerov. Tako je ustvarjena nova kategorija smol za izdelavo osnov za proteze.Material na osnovi  PMM A se uporablja z IvoBase injektorjem.
V skladu z EN ISO 20795-1.

Prednosti:

  • Izjemno natančno prileganje zaradi kompenzacije krčenja.
  • Malo presežka monomera (<1%) zaradi  redukcije presežka monomera.
  • Izvrstna vez z umetnimi zobmi.
  • Visok bazalni sijaj.
  • Vnaprej odmerjene kapsule.
  • Čas polimerizacije: samo 35 minut.

Odtenki:

Pink, Pink-V, Preference, Clear
Večja opačnost: Pink-V Implant, Preference Implant

Pakiranja:

IvoBase Hybrid Standard Kit
IvoBase barvni ključ
IvoBase voščene komponente

Download Materials
Instructions for Use (eIFU)