IPS e.max Ceram

IPS e.max Ceram keramika za plastenje zagotavlja naravne estetske rezultate.

IPS e.max Ceram

IPS e.max Ceram je visokoestetska keramika za plastenje za celoten IPS e.max system. Zagotavlja naravne visokoestetske rezultate z naravno razpršeno svetlobo in ravnovesjem med sijajem in kromo.

Z IPS e.max sistemom je keramika za fasetiranje ključ do visokoestetskih rezultatov tako z litijevim disilikatom (LS2) kot tudi s cirkonijevim oksidom (ZrO2). Prednosti so natančno ujemanje odtenka in enojen univezalni diagram plastenja. Še več. Vse restavracije, fasetirane z IPS e.max Ceramom, kažejo enake klinične rezultate pri nošenju in sijaju.

IPS e.max Ceram je na voljo v kromaskopskih in A do D odtnekih kot tudi v štirih Bleach Bl odtenkih. Poleg palete dodatnih materialov asortiment zaokrožen z IPS e.max Ceram Gingiva odtenki za izdelavo estetskih reprodukcij gingive pri polnokeramičnih restavracijah, zlasti za superstrukture pri vsadkih.

Prednosti:

  • ena keramika za plastenje za steklokeramiko (LS2) in cirkonoksidno keramiko (ZrO2);
  • učinkovita in ekonomična obdelava;
  • natančno ujemanje odtenka in enaka klinična slika sijaja in obrabe tiče, ne glede na ogrodje;
  • esenca materiala v obliki prahu s praktičnim 3 v 1 učinkom (za mešanje oz. za notranjo in zunanjo karakterizacijo).

Indikacije:

  • karakterizacija in fasetiranje IPS e.max restavracij (Press, ZirPress, CAD, ZirCAD);
  • karakterizacija in fasetiranje Straumannovega anatomskega IPS e.max nazidka;
  • karakterizacija in fasetiranje ogrodja, nazidkov in superstruktur pri vsadkih, ki so narejene iz sintiranega cirkonijevega oksida in HIP cirkonijevega oksida ali predsintiranega cirkonijevega oksida (CTE spekter 10,5 - 11,0 (100 - 500 °C));
  • plastene luske.
Instructions for Use (eIFU)
Download Materials