Meddelande om uppgiftsskydd 

1. Den ansvariga personens namn och adress

Den personuppgiftsansvarige i den mening som avses i GDPR är

Ivoclar Vivadent AB
Gustav III:s Boulevard 50
169 56 Solna
Sweden
Phone: +46 8 514 939 30
E-mail: info.se@ivoclar.com

2. Dataskyddsombud

Den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud kan nås på följande adress:

Ivoclar Vivadent AB
Att. Data Protection Officer
Gustav III:s Boulevard 50
169 56 Solna
Sweden
Phone: +46 8 514 939 30
E-mail: dataprotection.solna@ivoclar.com

3. Inledning

Skyddet av dina personuppgifter och av din integritet är mycket viktigt för oss som ansvarig part för dataskyddet. Du behöver veta vilken information om dig som samlas in via vår webbplats www.ivoclar.com och relaterade tjänster (nedan kallad "tjänsten") och hur din information används. Detta meddelande om dataskydd informerar dig om detta. 

Därför är det självklart att vi följer bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och alla andra lokalt tillämpliga dataskyddsbestämmelser. Det är viktigt för oss att informera dig om vilka personuppgifter som samlas in och behandlas och vilka alternativ du har. Detta meddelande om dataskydd ger dig svar på de viktigaste frågorna. 

Dina uppgifter kommer att lagras, behandlas och användas i enlighet med detta meddelande om dataskydd och relevanta lagstadgade bestämmelser om dataskydd. 

Våra anställda och ombud som behandlar dina förfrågningar är skyldiga att upprätthålla sekretess. 

4. Dina rättigheter:

Om dina personuppgifter behandlas är du en registrerad person i den mening som avses i GDPR. Du har följande rättigheter gentemot oss som ansvarig person:

(1) Du har rätt att få information om huruvida och vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

(2) Du har rätt till rättelse och radering av dessa personuppgifter.

(3) Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

(4) Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som rör din särskilda situation. Detta gäller inte om en rättslig bestämmelse tvingar eller berättigar oss att samla in, behandla eller använda dessa uppgifter.

(5) Dessutom kan du när som helst återkalla det samtycke som du tidigare har gett till insamling, behandling och användning av dina personuppgifter med verkan för framtiden. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet.

(6) Du har också rätt till dataportabilitet.

(7) Om du vill utöva dina rättigheter eller om du vill ha information och/eller förklaringar om dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud via e-post eller post (kontaktuppgifter finns under "Dataskyddsombud"). På begäran ger vi dig gärna information om dina personuppgifter i vår databas. Informationen är kostnadsfri.

(8) Dessutom har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet för dataskydd om vår behandling av dina personuppgifter.

5. Definitioner

(1) Kundportal" är det online-verktyg som är tillgängligt via www.ivoclar.com och genom vilket du kan få tillgång till följande "tjänster".

(2) "Med "tjänster" avses alla tjänster som vi erbjuder via vår kundportal. Beroende på om tjänsten är tillgänglig i respektive land kan följande tjänster för närvarande användas på denna plattform:

a. "Kundförfrågningar" om våra produkter och tjänster: Denna tjänst gör det möjligt för våra kunder att lämna sina kontaktuppgifter och begära information om våra produkter och tjänster.

b. "Webshop": Webbutiken gör det möjligt för våra registrerade kunder att online beställa de produkter som finns tillgängliga online i respektive land och få dem levererade till önskad adress.

c. "Order Manager: Order Manager gör det möjligt för våra registrerade kunder att beställa skräddarsydda proteser online enligt deras specifikationer. Den här tjänsten är i princip likadan som webbutiken.

d. "Customer Academy": Customer Academy gör det möjligt för kunderna att boka kurser och seminarier online och på plats i respektive land, både mot avgift och gratis.

e. "Registrering av evenemang": Denna tjänst gör det möjligt för kunderna att registrera sig för marknadsföringsevenemang i sitt land, t.ex. roadshows, mässor, produktdemonstrationer, tävlingar/prisutlottningar och för att begära gratis produktprover.

f. "Device Registration": Denna tjänst gör det möjligt för våra kunder att ange sin adress i vårt kundsystem eller att registrera sig som kund (beroende på vilka alternativ som erbjuds, jämförbart med registreringen i webbutiken) och att registrera de köpta enheterna med serienummer.

g. "Ivoclar Cloud": Denna tjänst gör det möjligt för våra registrerade kunder att tillfälligt lagra data (t.ex. 3D-modeller av dentala restaurationer) i Ivoclar Cloud och att på ett säkert sätt överföra dem till tredje part som de valt (t.ex. tandtekniker).

h. "Ivoclar Dashboard: Denna tjänst gör det möjligt för registrerade kunder att visualisera insamlade data och även data som redan samlats in av andra källor (t.ex. från deras IoT-aktiverade Ivoclar- eller Ivoclar-kompatibla enheter).

6. Vilka uppgifter samlas in och lagras

Vilka uppgifter som samlas in och lagras beror på vilka tjänster du använder på vår plattform.

(1) Uppgifter eller kategorier av uppgifter:

(a) Som på alla webbplatser samlar vår server automatiskt och tillfälligt in och lagrar följande information i serverloggfilerna, som överförs av webbläsaren, såvida du inte har avaktiverat detta:

 • Domännamn eller IP-adress för den begärande datorn.
 • Klientens filförfrågningar (filnamn och motsvarande uppgifter i den fullständiga Internetadressen). 
 • HTTP-svarskoden.
 • Den webbsida från vilken du besöker oss (referrer URL).
 • Klockslag för serverförfrågan
 • Typ och version av webbläsare
 • Operativsystem som används av den begärande datorn
 • Cookies (se Cookie nedan och vår Cookiepolicy för mer information) används också för att samla in anonyma trafikdata från användare av vår webbplats. Dessa anonyma trafikuppgifter kan användas för marknadsundersökningar och för att utforma vår webbplats efterfrågestyrt.

(b) När du använder plattformen för kundförfrågningar samlas följande uppgifter in från kunden. Obligatoriska uppgifter som krävs för behandlingen markeras separat vid inmatningen, övriga uppgifter är frivilliga:

 • E-post
 • Akademisk titel
 • Genus
 • Förnamn och efternamn
 • Telefon
 • Fax
 • Föredragen kommunikationskanal
 • Moms nr.
 • E-post för elektronisk fakturering 
 • Skattenummer
 • Licensnummer 
 • Företagets namn
 • Kundnummer
 • Ägarens namn
 • Bransch
 • Funktion
 • Företagets gatuadress och husnummer
 • Företagets adress suffix
 • Företagets postnummer
 • Företagets ort
 • Företagets delstat/provins
 • Företagets land

(c) När du använder tjänsten "Webshop" samlas följande ytterligare uppgifter in utöver de personuppgifter som redan nämnts när du använder plattformen för kundförfrågningar:

 • Faktura- och leveransadress(er) 
 • Produkter och tjänster som du beställer eller köper 
 • Din feedback (även offentlig) på våra produkter och tjänster i form av betyg, kundomdömen eller kundnöjdhet. 

(d) När du använder tjänsten "Order Manager" samlas följande ytterligare uppgifter in utöver de personuppgifter som redan nämnts i samband med användningen av plattformen för kundförfrågningar:

 • Faktura- och leveransadress(er) 
 • Produkter och tjänster som du beställer eller köper 
 • Din feedback (även offentlig) på våra produkter och tjänster i form av betyg, kundomdömen eller kundnöjdhet. 

(e) När du använder tjänsten "Customer Academy" samlas följande ytterligare uppgifter in utöver de personuppgifter som redan nämnts när du använder plattformen för kundförfrågningar:

 • Faktura- och leveransadress(er) 
 • Produkter och tjänster som du beställer eller köper 
 • Personligt licensnummer
 • Din feedback (även offentlig) på våra produkter och tjänster i form av betyg, kundomdömen eller kundnöjdhet. 

(f) När du använder tjänsten "Enhetsregistrering" kommer följande ytterligare uppgifter att samlas in utöver de personuppgifter som redan samlas in i samband med användningen av plattformen för kundförfrågningar:

 • Serienummer för den anordning som ska registreras.
 • Maskintyp 

(g) När du använder tjänsten "Ivoclar Cloud" samlas följande ytterligare uppgifter in utöver de personuppgifter som redan nämnts i samband med användningen av tjänsten "Webshop":

 • Mottagaren av uppgifterna och dennes kontaktuppgifter.

Kunden har möjlighet att överföra uppgifter via denna tjänst i enlighet med respektive gällande användarvillkor för denna tjänst eller att lagra dem där. Här lagrar och överför vi de uppgifter som kunden frivilligt placerar där eller som hen vill lämna vidare till tredje part. Detta kan också vara personuppgifter som kunden ensam ansvarar för.

(h) När du använder tjänsten "Dash Board" samlas inga ytterligare uppgifter in utöver de personuppgifter som redan nämnts i samband med användningen av plattformen för respektive tjänst.

(2)  Berörda grupper av människor:

(a) Användare av hemsidan

(b) Våra kunder

(c) Anställda hos våra kunder

(d) Våra kunders avtalspartners

(e) Våra anställda

7. I vilket syfte samlas uppgifterna in och lagras och hur används de?

Vi behandlar dina personuppgifter för att driva, tillhandahålla och förbättra våra tjänster. Dessa syften är bland annat:

 • Information om våra produkter och tjänster som intressenten och kunden har begärt. Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig den information du har begärt via den kommunikationskanal du har vald.
 • Inköp och leverans av produkter och tjänster. Vi använder dina personuppgifter för att ta emot och behandla beställningar, leverera produkter (avgiftsbelagda eller gratis) och tillhandahålla tjänster (avgiftsbelagda eller gratis), utveckla och bedöma behovet av nya produkter och tjänster, utveckla, testa och lansera nya produkter och tjänster, behandla betalningar och kommunicera med dig om beställningar, produkter och tjänster (t.ex. transaktionskommunikation eller förfrågningar om återkoppling i form av betyg, kundrecensioner, kundnöjdhet, behovsbedömning, utveckling, testning och lansering av köpta produkter eller tjänster). Dessutom använder vi dina personuppgifter för att uppfylla våra juridiska (t.ex. garanti) och avtalsmässiga (t.ex. garantiavtal) skyldigheter inom ramen för köp-, garanti- eller serviceavtalet.
 • Tillhandahålla, felsöka och förbättra våra tjänster (t.ex. IV Cloud). Vi använder din personliga information för att tillhandahålla funktioner, analysera tjänster och produkter, felsöka och förbättra användbarheten och effektiviteten hos våra tjänster.
 • Rekommendationer och personalisering. Om du har samtyckt till detta kommer vi att behandla dina personuppgifter för att rekommendera funktioner, produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig, för att identifiera dina preferenser och för att anpassa din upplevelse av våra tjänster.
 • Uppfyllande av rättsliga skyldigheter. I vissa fall har vi rättsliga skyldigheter att samla in och behandla dina personuppgifter. Vi samlar till exempel in information från köparna om deras säte, skatteregistreringsnummer (om så krävs) och deras bankkontoinformation för identitetsverifiering och andra ändamål.
 • Kommunikation med dig. Om du har samtyckt till detta eller om en annan rättslig grund (t.ex. avtal eller legitimt intresse) gör detta möjligt, kommer vi att använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig via olika kanaler (t.ex. via telefon, e-post, chatt, budbärare, SMS, fax, personligen, per post eller andra kommunikationsverktyg som Showpad) om våra produkter och tjänster.
 • Annonser och reklam. Om du har samtyckt till detta kommer vi att använda dina redan insamlade personuppgifter och andra uppgifter, t.ex. dina interaktioner med våra och andra tjänster (t.ex. plattformar för sociala medier), innehåll eller tjänster, som vi automatiskt utvärderar för att visa intressebaserade annonser för produkter och tjänster eller, om du har samtyckt till det, för att skicka dig information om produkter och tjänster från oss och våra dotterbolag (https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies) som kan vara av intresse för dig, via e-post eller kommunikation. Vi använder uppgifter som identifierar dig personligen för att visa intressebaserad reklam.
 • Påminnelse om en varukorg som inte har slutförts. Om du har godkänt detta kommer du att informeras via e-post om att du har produkter eller tjänster i din varukorg i vår webbshop utan att ha slutfört köpet. 
 • Förebyggande av bedrägerier och kreditrisker. Vi behandlar personuppgifter för att förhindra eller upptäcka bedrägerier och missbruk för att skydda våra kunders, vår verksamhets och tredje parts säkerhet. För att bedöma och hantera kreditrisker använder vi också poängsättningsförfaranden när det är lämpligt och samarbetar med externa partner (t.ex. dun & bradstreet). 
 • Granska och komplettera våra uppgifter. Vi behandlar personuppgifter för att kontrollera att uppgifterna är korrekta och vid behov komplettera dem. I detta syfte samlar vi också in offentligt tillgängliga uppgifter på sociala medieplattformar och, när så är lämpligt, samarbetar vi med externa partner som förser oss med uppgifter. 
 • Ändamål för vilka vi söker ditt samtycke. Vi kan be om ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter för ett specifikt syfte, vilket vi kommer att meddela dig. Om du samtycker till att dina personuppgifter behandlas för ett visst ändamål kan du när som helst återkalla ditt samtycke och vi kommer att sluta behandla dina uppgifter för det ändamålet.

8. Sociala nätverk

På vår webbplats hittar du länkar till sociala nätverk som Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn och Instagram. Först när du har klickat på respektive knapp överförs uppgifter (utgångssida, användarnamn om du är inloggad på respektive tjänst, IP-adress) till plattformsoperatören. Se respektive plattformsoperatörs sekretesspolicy för information om insamling och användning av uppgifter. 

9. Vad handlar cookies om?

En cookie är en liten fil med en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats. Om du sedan besöker webbplatsen igen gör cookien det möjligt för denna sida att känna igen din webbläsare. Cookies används vanligtvis inte för att lagra personuppgifter, men kan lagra användarpreferenser och annan information. Du kan ställa in din webbläsare så att den avvisar alla cookies eller meddelar dig när en cookie skickas. Följ instruktionerna i din webbläsares hjälpfunktion för att stoppa och radera cookies.

Vi använder cookies för att våra system ska kunna känna igen den terminalenhet eller webbläsare du använder och för att ge dig våra tjänster. Vissa funktioner eller tjänster på webbplatsen kan inte fungera korrekt utan cookies och vi rekommenderar därför att du accepterar cookies så att du kan använda vår webbplats fullt ut.

Mer information om cookies och hur vi använder dem finns i vårt meddelande om cookies (https://www.ivoclarvivadent.com/cookies)

10. Mottagare av uppgifterna eller kategorier av mottagare

Vi överför kunders personuppgifter i den utsträckning som beskrivs nedan till:

 • avdelningar inom Ivoclar Vivadent AG och närstående företag (https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies) och deras anställda, 
 • Tekniska tjänster, i den mån det är nödvändigt för att fullgöra avtalsrelationen, 
 • Orderbehandlare och andra tjänsteleverantörer och avtalspartner (t.ex. logistikpartner, betaltjänster), i den utsträckning som krävs för att fullgöra avtalsrelationen, och 
 • offentliga organ inom ramen för överordnade lagstadgade skyldigheter 

som antingen omfattas av detta integritetsmeddelande eller tillämpar åtgärder som ger minst lika mycket skydd som de som beskrivs i detta integritetsmeddelande. 

Tjänsteleverantör och avtalspartner: 
Vi anlitar andra företag och personer för att utföra uppgifter åt oss. Exempel på detta är, men är inte begränsat till, att uppfylla beställningar av produkter och tjänster, göra leveranser, skicka brev eller e-post, sköta våra kundlistor, analysera våra databaser, hjälpa till med annonsering, tillhandahålla sökresultat och länkar (inklusive betalda erbjudanden och länkar), hantera betalningar (kreditkort, autogiro och fakturabetalningar), överföring av innehåll, bedöma kreditrisker och tillhandahålla kundservice. Dessa tredjepartsleverantörer och entreprenörer har tillgång till de personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina uppgifter. De får dock inte använda dem i något annat syfte. Dessutom är de skyldiga att behandla uppgifterna i enlighet med detta meddelande om dataskydd och gällande dataskyddslagar. 

Skydd av den ansvariga personen: 
Vi lämnar ut personuppgifter om kunder när vi är skyldiga att göra det enligt lag eller när ett sådant utlämnande är nödvändigt för att upprätthålla våra villkor eller andra avtal eller för att skydda våra rättigheter och våra kunders och tredje parts rättigheter. Detta omfattar även datautbyte med företag för att förhindra och minimera missbruk och kreditkortsbedrägerier. 

I alla andra fall kommer vi att informera dig när personuppgifter ska lämnas vidare till tredje part. Detta ger dig möjlighet att bestämma att dina uppgifter inte ska delas med tredje part.


Överföring av uppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: 
När vi överför personuppgifter till tredje part i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ser vi alltid till att överföringen av uppgifter sker i enlighet med detta integritetsmeddelande och tillämpliga dataskyddslagar. 

11. Rättslig grund för den personuppgiftsansvariges behandling av uppgifter

Om vi får den registrerades samtycke till behandling av personuppgifter ska detta samtycke fungera som rättslig grund.

Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, ska fullgörandet av avtalet tjäna som rättslig grund. Detta gäller även för behandlingar som är nödvändiga för att genomföra åtgärder som föregår ett avtal.

Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vårt företag ska uppfylla, utgör denna rättsliga skyldigheten den rättsliga grunden.

Om den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen gör det nödvändigt att behandla personuppgifter ska dessa vitala intressen tjäna som rättslig grund.

Om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse hos vårt företag eller tredje part och om den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än det förstnämnda intresset, ska detta legitima intresse fungera som rättslig grund för behandlingen.

12. Radering av uppgifter och lagringens längd

Vi lagrar din personliga information för att du ska kunna använda våra tjänster kontinuerligt. Vi kommer att behålla din information så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande eller som krävs enligt lag, t.ex. för skatte- och redovisningsändamål i tio år. Personuppgifterna raderas eller blockeras så snart syftet med lagringen upphör. Dessutom får lagring ske om detta har föreskrivits eller föreskrivs av lagstiftaren i förordningar, lagar eller andra bestämmelser som den ansvariga personen omfattas av. Uppgifterna kommer också att blockeras eller raderas om den lagringsperiod som föreskrivs i de ovannämnda standarderna löper ut, såvida det inte finns ett behov av att fortsätta lagra uppgifterna för att ingå eller uppfylla ett avtal.

Vi kommer att informera dig om avvikande lagringstider. Vi sparar till exempel dina beställningsöversikter så att du kan granska tidigare köp och de adresser som du har skickat dina beställningar till (och upprepa beställningar om du vill) och för att vi ska kunna förbättra relevansen av de produkter och det innehåll vi rekommenderar. Vi lagrar de personuppgifter som samlas in varje gång vår plattform anropas och filer överförs i högst ett år. Dessa uppgifter lagras av datasäkerhetsskäl - i synnerhet för att försvara sig mot försök till attacker mot våra webbservrar - och för att säkerställa stabiliteten och driftssäkerheten i våra system.

13. Datasäkerhet

Vi använder moderna tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter som vi hanterar mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulering, förlust, förstörelse eller mot att obehöriga personer får tillgång till dem. T.ex.:

 • för att skydda säkerheten för din information under överföringen använder vi Secure Sockets Layer-programvara (SSL). Programvaran krypterar de data som du överför.
 • När det gäller kreditkort följer vår partner Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) för hantering av betalningar med kreditkort.
 • Vi upprätthåller fysiska, elektroniska och processtekniska skyddsåtgärder i samband med insamling, lagring och utlämnande av våra kunders personuppgifter. Dessa säkerhetsåtgärder inkluderar att vi ber dig att styrka din identitet innan vi lämnar ut personlig information till dig. 

Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen.

14. Uppdragsbearbetning

En överföring till externa tjänsteleverantörer kan ske inom ramen för uppdragsbearbetning enligt GDPR art. 28. Dessa bearbetningsföretag har valts ut noggrant av oss och har fått uppdrag av oss, de är bundna av våra instruktioner och bestämmelserna i GDPR och kontrolleras regelbundet.

Följande underleverantörer har anlitats för plattformen:

 • SAP CDC (Cloud) 
 • Salesforce.com EMEA Limited (Cloud) 
 • Pimcore (Cloud) 
 • Paymetric (leverantör av betaltjänster) 
 • dun & bradstreet (kreditupplysning) 
 • Cvent (registrering av evenemang) 

Vid behov kan andra underleverantörer läggas till. På begäran överlämnas en lista över alla underleverantörer.

15. Överföring av uppgifter till tredje land

Vissa av våra dotterbolag och entreprenörer finns i länder med en annan nivå av dataskydd. Detta gäller särskilt länder som inte tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). En fullständig förteckning över våra dotterbolag finns här (https://www.ivoclarvivadent.com/en_li/tools/group-companies)

Överföring av personuppgifter till länder utanför EES sker endast under följande villkor:

 • Om Europeiska kommissionen fattar ett så kallat beslut om adekvat skyddsnivå för tredjelandet i enlighet med GDPR art. 45, dvs. har förklarat att tredjelandet erbjuder en uppgiftsskyddsnivå som är adekvat i förhållande till EU:s, eller
 • utan ett beslut om adekvat skyddsnivå men med en tillräcklig dataskyddsnivå om lämpliga dataskyddsåtgärder (t.ex. EU-kommissionens standardavtalsklausuler i den för närvarande gällande versionen) har överenskommits på ett rättsligt bindande sätt med mottagaren av uppgifterna, eller
 • utan ett beslut om adekvat skyddsnivå och utan en tillräcklig dataskyddsnivå om lämpliga dataskyddsåtgärder (t.ex. EU-kommissionens standardavtalsklausuler i den nu gällande versionen) och ytterligare garantier har avtalats på ett rättsligt bindande sätt med mottagaren av uppgifterna. Ytterligare garantier kan vara bindande interna bestämmelser om uppgiftsskydd (t.ex. företagsinterna avtal med tredjepartseffekt, bindande företagsregler) eller en positiv brottsbekämpningsrapport, ett frågeformulär för riskbedömning med resultatet att risken är låg eller en deklaration om att inte omfattas av USA:s förordning FISA 702. Du kan begära en kopia av dessa avtal från den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet, eller
 • om du uttryckligen har samtyckt till den föreslagna överföringen av uppgifter eller om vi har ett annat skäl som anges i GDPR art. 49 som ger oss rätten till överföringen.

Dina personuppgifter kommer endast att vidarebefordras i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra skyldigheter, särskilt inom Ivoclar Vivadent-koncernen. Vi kommer, utan ditt samtycke, inte att sälja, licensiera eller hyra ut dina personuppgifter till andra parter än de som redan nämnts. Vi kan avslöja dina informationer om vi i god tro antar att det är nödvändigt att avslöja de för att följa lagen, för brottsbekämpning eller för att följa ett domstolsbeslut, eller för att skydda en annan persons rättigheter, egendom eller säkerhet, inklusive vår egen egendom eller våra egna rättigheter.

I vissa fall, t.ex. om det finns ett motsvarande domstolsbeslut, är vi juridiskt skyldiga att överföra uppgifter till ett begärande statligt organ eller en tredje part. Detta kan också ske utan att du får veta det.

16. Spårning med fusedeck

Denna webbplats använder ""fusedeck"", en spårningslösning som tillhandahålls av Capture Media AG (nedan kallad ""Capture Media""). Capture Media är ett schweiziskt företag med säte i Zürich som för sina kunders räkning mäter användningen av webbplatsen i samband med uppdrag och evenemang. Spårningen är anonym så att det är omöjligt att hänföra den information som erhålls till någon identifierad eller identifierbar person.

För mer information om dataskydd och de rättigheter som de registrerade har i samband med ""fusedeck"", inklusive deras rätt att ""välja bort"" (rätt att invända), se sekretesspolicyn och informationen om rätten att invända.

https://fuse.ivoclar.com/de/5rat9XCVP2

17. Infrastrukturövervakning med Dynatrace

Webbplatsen använder Dynatrace som ett verktyg för att övervaka tekniska problem som användare kan komma att uppleva. Dynatrace är ett amerikanskt företag med säte i Waltham. Lösningen spårar tekniska fel och lagrar en anonymiserad registrering av en användarsession om fel uppstår.

För mer information, se Dynatraces deklaration angående efterlevnad av dataskyddskrav:
https://www.dynatrace.com/news/blog/dynatrace-compliance-general-data-protection-regulation-eu-citizens/?_ga=2.240076480.2120944121.1672732636-569994417.1672732636&_gac=1.216845156.1672816654.CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylEMMIZSMLTplLPToXiMj_CNTbq_ylLis70-zANsk5WjGdyXvG5hMYBoC1Q8QAvD_BwE  

 

18. Flerspråkig kundsupport med ChatLingual

ChatLingual är en flerspråkig meddelandeplattform för företag som tillhandahåller översättningar för kundsupport. Verktyget är anslutet till våra Salesforce-integrerade meddelandekanaler (FB Messenger, WhatsApp och SMS) och sparar tillfälligt innehållet i chattar som kommer in via dessa kanaler för att kunna översätta dem i realtid. Genom att använda våra chattar samtycker du till att hela chattinnehållet överförs till ChatLingual, USA för översättning.

Mer information finns på ChatLingual-webbplatsen: https://www.chatlingual.com

19. Ändring av detta meddelande om uppgiftsskydd

Vi kan när som helst ändra detta integritetsmeddelande genom att publicera den ändrade versionen. Ändringarna kommer att meddelas här så att du när som helst kan få reda på dem.

Senaste ändringen: maj 2023