Integritetspolicy

Dataskyddsriktlinje Ivoclar Vivadent AB

Denna webbplats www.ivoclarvivadent.se är ett erbjudande från Ivoclar Vivadent AB, Dalvägen 14, S-169 56 Solna, Sweden som är personuppgiftsansvarig i enlighet med artikel 4 i EU:s allmän dataskyddsförordning ("DS-GVO"). Du kan nå vår personal som hanterar dataskydd på dataprotection.solna@ivoclar.com eller på vår postadress med tillägget "Dataskyddsombud".

Dina funderingar kring dataskydd är viktiga för Ivoclar Vivadent AG ("Ivoclar", "Oss", "Vi" eller "Vår(a)") och att skydda din integritet och din information hör till våra viktigaste mål. Du behöver veta vilken information om dig som kan samlas in via vår webbplats (”tjänsten”) och hur din information kan användas. Denna riktlinje för dataskydd förklarar därför också vilken typ av information vi kan samla in om dig.

1. Allmänna kommentarer

Att säkra och skydda din personliga information när du använder vår webbplats är en viktig angelägenhet för Ivoclar Vivadent AB och vi är fast beslutna att se till att gällande dataskyddslagar följs.

Vår dataskyddsriktlinje ska informera dig om vilken information och personrelaterade uppgifter som samlas in, hur vi använder dem och vilka alternativ ni har i samband med insamling och användning av era uppgifter. Denna riktlinje gäller alla kunder hos Ivoclar Vivadent AB och besökare på Ivoclar Vivadent ABs webbplatser. Personuppgifter är alla uppgifter som finns tillgängliga om dig personligen, till exempel namn, adress, e-postadresser, användarbeteenden.

Dina uppgifter kommer att lagras, bearbetas och användas i enlighet med denna riktlinje och med gällande lagstiftning om dataskydd.

Vi bearbetar och använder dina uppgifter för att tillåta att du använder dig av Ivoclar Vivadent ABs webbplats samt för andra ändamål som du tidigare har gett ditt godkännande för.

Våra medarbetare och ansvariga som hanterar dina förfrågningar är skyldiga att följa gällande sekretess.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part utanför Ivoclar Group utan ditt samtycke och du kan när som helst återkalla ditt samtycke. 

2. Webbläsarberoende databehandling

Som på alla webbplatser lagras domännamnet eller IP-adressen för den besökande datorn tillfälligt när du öppnar Ivoclar-webbplatsen via vår webbserver, likaså besöksdatum, filförfrågningar från webbplatsens besökare (filnamn och tillhörande data för den fullständiga internetadressen), HTTP-svarskoden, webbläsartypen och storlek i bytes på de filer som överförts under sessionen. Denna information är nödvändig för att kunna överföra önskade filer till er via Ivoclars webbsida samt även av systemsäkerhetsskäl. Cookies (se avsnitt 4 nedan för detaljer) används också för att samla in anonym trafikdata från användare av vår hemsida. Denna anonyma trafikdata kan användas för marknadsundersökningsändamål och den efterfrågestyrda utformningen av vår hemsida.

2.1.  Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics som är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera användningen av webbplatsen. Informationen om användningen av webbsidan och som genereras av sådana cookies överförs vanligtvis till en server hos Google i USA och lagras där. I händelse av aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats kommer din IP-adress att i förväg förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller inom andra avtalsbundna stater i överenskommelsen inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av webbplatsen kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla webbplatsen och internetrelaterade tjänster till webbplatsens operatör.

Enligt Google kommer den Google Analytics-överförda IP-adressen inte att slås samman med några andra Google-data.

Du kan neka användning av cookies genom att välja dessa inställningar i din webbläsare; vi vill dock påpeka att du då eventuellt inte kan använda sidan i sin fulla utsträckning och i vissa fall inte använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att data som genereras av cookien och som gäller din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) inte skickas till eller får hanteras av Google genom att ladda ner och installera följande webbläsartillägg från denna länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Den här webbplatsen använder Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp()". Som ett resultat av detta bearbetas IP-adresser förkortade och en koppling till en viss person kan uteslutas. I den utsträckning som de uppgifter som samlas in om dig har en personlig koppling kommer dessa uppgifter omedelbart att uteslutas och därmed raderas.

Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Med statistiken kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. För de exceptionella fall där personuppgifter överförs till USA har Google underkastat sig reglerna i integritetsskyddet för EU-US: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är artikel 6, stycke 1, S. 1, lit. f DS-GVO.

Tredjepartsinformation: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor: https://www.google.com/analytics/terms/se.html, Översikt beträffande dataskydd: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, liksom dataskyddsdirektivet: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=de.

2.2.  Crazy Egg

Dessutom använder den här webbplatsen verktyget "Crazy Egg" för att kunna analysera och förbättra användningen av vår webbplats. Genom att använda cookies kan det här verktyget utvärdera hur webbplatsen används, till exempel vilket innehåll som klickas på och vilket som scrollas bort. Crazy Egg samlar inte in eller behandlar personlig information om dig.

Du kan när som helst motsäga dig att Crazy Egg hanterar den data som samlas in om dig. För detta måste du följa anvisningarna på http://www.crazyegg.com/opt-out. Dataskyddsförklaringen för Crazy Egg hittar du på http://www.crazyegg.com/privacy.

3. Användning av personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss
3.1.  Allmänna kontaktuppgifter

Att lämna dina personuppgifter (t.ex. namn, adress och telefonnummer) är helt frivilligt. Du bekräftar ditt medgivande genom att skicka in dina uppgifter via det tillgängliga kontaktformuläret på webbsidan. Till exempel kommer du att bli ombedd att lämna din personliga information när du beställer ytterligare informationsmaterial, bokar en tid eller skickar e-post till oss. Dina uppgifter kommer endast att användas inom ramen för din begäran. Om du samtycker genom att lämna in dina uppgifter till oss kommer vi att använda uppgifterna utöver kampanjer och dina uppgifter kommer därför att lagras i en databas som underhålls av Ivoclar och används av Ivoclar Vivadent AB och företagen inom Ivoclar-gruppen (http://www.ivoclarvivadent.se/sv/foretag/koncernstruktur) för att hålla dig uppdaterad med information om produkter, tjänster och aktiviteter från Ivoclar Vivadent AB. Du kan när som helst återkalla ditt ovan givna samtycke. För att återkalla ditt samtycke, skicka e-post till dataprotection.solna@ivoclar.com

3.2.  Nyhetsbrev

Om du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev behöver vi din e-postadress. Din e-postadress används endast för att skicka vårt nyhetsbrev till dig. Du kan när som helst återkalla ditt ovan givna samtycke. För att återkalla ditt samtycke, vänligen skicka e-post till dataprotection.solna@ivoclar.com eller klicka på länken längst ned i vårt nyhetsbrev för att avsluta prenumerationen.

3.3.  Webbshop

Om du vill kunna beställa i vår webbshop är det nödvändigt att du lämnar dina personuppgifter som vi behöver för att kunna fullgöra vår del av avtalet och hantera din beställning. För att fullgöra avtalet är vissa fält markerade som obligatoriska, men övrig information är frivillig. De uppgifter som du lämnar använder vi för att bearbeta och slutföra din beställning. Därtill kan vi lämna din betalningsinformation vidare till vår bank eller till den betalningstjänst som används online.

Du kan välja att skapa ett kundkonto som gör att vi kan spara dina uppgifter för kommande inköp. När du skapar ett konto under ”Registrera” anger du uppgifter som kommer att sparas för att kunna återanvändas. Alla andra uppgifter, inklusive ditt användarkonto, kan du alltid ta bort på kundsidan.

Vi kan också behandla uppgifterna som du tillhandahåller för att informera dig om andra intressanta produkter ur vår portfölj eller för att skicka dig e-post med teknisk information.

Dina uppgifter används bara så länge som de behövs för en bestående kundrelation. Oavsett detta är vi skyldiga att spara din adress, dina betalnings- och beställningsuppgifter under en tioårsperiod för att uppfylla handels- och skatteregler.

4. Cookies
4.1.  Vad är cookies?

En cookie är en liten fil som innehåller en rad tecken som skickas till din dator när du besöker en webbsida. Om du besöker webbsidan fler gånger tillåter cookien att denna sida känner igen din webbläsare. Cookies används oftast inte för att lagra personuppgifter, men kan lagra användarinställningar och annan information. Du kan ställa in din webbläsare för att vägra alla cookies eller att informera dig när en cookie skickas. Följ instruktionerna i hjälpfunktionen i din webbläsare angående stoppande och borttagande av cookies. Vissa funktioner eller tjänster på webbplatsen kanske inte fungerar korrekt utan cookies, och vi rekommenderar därför att du accepterar cookies så att du kan använda vår hemsida till fullo.

4.2.  Cookies som används

Denna webbsida använder Hubspot från Hubspot, Inc. (25 First St, 2nd floor, Cambridge, MA 02141, telefon: +44 20 29957 1918), https://legal.hubspot.com/privacy-policy, för att anpassa innehållet för besökare och abonnenter på den här webbplatsen och hur vi kommunicerar med dem. Dessa cookies samlar in uppgifter om användarnas beteende på våra sidor. Dessa uppgifter används i analyser och hjälper oss att förbättra våra webbsidor. Cookies samlar in anonyma uppgifter, såsom antalet besökare på webbplatsen, vad som har klickats på sidan och vilka sidor som har besökts. För mer information om Hubspot-cookies, se Dataskyddsförklaring från Hubspot.

Den här webbplatsen använder Google Double Click Ad Exchange och Google Tag Manager från Google. Med dessa funktioner kan leverantören målinriktat locka besökare på andra webbsidor i Google Display-nätverket till sin webbplats med personliga intressebaserade reklamannonser på dessa sidor. För analys av webbsidornas användning, som utgör grunden för skapandet av dessa intressebaserade reklamannonser, använder Google alltså cookies. Därtill sparar Google en liten fil med talföljder i sidbesökaren webbläsare. Genom dessa tal upptäcks besöken på webbplatsen samt anonymiserad data om användningen. Det blir ingen lagring av personuppgifter om besökare på webbplatsen. Vid besök på en annan webbplats i Google Display-nätverket ser du annonser som sannolikt kommer att innehålla tidigare visade produkt- och informationsområden. Du kan permanent inaktivera användningen av cookies från Google genom att följa nedanstående länk och ladda ner och installera följande Plug-in: https://www.google.com/settings/ads/plugin. https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv.

Alternativt kan du inaktivera användningen av cookies från tredje part genom att gå till sidan för nätverksannonseringsinitiativet på http://www.networkadvertising.org/choices/ och följa den ytterligare information som ges där för opt-out (välja bort). För mer information om Googles Remarketing och Googles dataskyddsförklaring, besök: http://www.google.com/privacy/ads/.

Den här webbplatsen använder Remarketingfunktionen "Custom Audiences" hos Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Med hjälp av den här funktionen kan vi locka besökare till webbplatsen med riktade annonser genom att ta med personliga, intressebaserade Facebook-annonser till besökare på webbplatsen när de besöker Facebooks sociala nätverk. För att utföra denna funktion kommer Facebooks Remarketingtagg att implementeras på webbplatsen. Ytterligare information finns i Facebooks dataskyddsförklaring på https://www.facebook.com/about/privacy/. Om du inte vill samla in data via Custom Audience kan du inaktivera anpassade målgrupper via följande länk: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Den här taggen används för att göra en direktanslutning till Facebook-servrarna när du besöker webbplatsen. Detta kommer att informera Facebook-servern om vilken av våra webbplatser du har besökt. Facebook kopplar denna information till ditt personliga Facebookkonto. Mer information om undersökning och användning av uppgifter genom Facebook, om dina respektive rättigheter och möjligheter till skydd av din integritet hittar du i Facebooks dataskyddsförklaring på https://www.facebook.com/about/privacy/. Om du inte vill att Facebook ska associera den insamlade informationen direkt med ditt Facebook-användarkonto kan du inaktivera Remarketingfunktionen "Custom Audiences" här. För att göra detta måste du vara inloggad på Facebook.

Denna webbplats använder så kallade Re-Targeting-tekniker från twyngruppen IT solutions & marketing services AG (”twyn”). Vi använder twyn för att göra interneterbjudandet mer intressant för dig. Denna teknik gör det möjligt att locka de internetanvändare som redan är intresserade av våra produkter och tjänster med reklamannonser på våra partners webbplatser. Visningen av detta reklammaterial är baserat på en cookie-teknik och en analys av tidigare användarbeteende. Denna form av reklam är helt anonym. Inga personuppgifter lagras och inga användarprofiler kommer att slås samman med dina personuppgifter.

Denna sida använder Visual Website Optimizer som är webbanalystänst från Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North Neaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indien. Visual Website Optimizer är utformad för att testa användarvänligheten för vissa sidor. Därmed kan anonym metadata samlas in för användarbeteenden. Vi har ingen möjlighet att skicka dessa anonyma mätvärden till er på något vis, varken till er IP-adress eller på annat sätt. För att få meningsfulla testresultat kommer därför även cookies att användas, vilket betyder att programmet använder den funktion som tillhandahålls av din webbläsare för att tillfälligt lagra information och sedan använda den senare. Så länge som dessa cookies inte upphör redan i slutet av sessionen är de tillgängliga i högst 100 dagar (mer information här: https://vwo.com/knowledge/cookies-used-by-vwo/), med undantag för cookies som innehåller sådan informationen som användaren nekat bearbetning/lagring av, vilka är tillgängliga i högst 10 år. Du kan när som helst ta bort cookies från din webbläsare. Förutom det har du möjlighet att dra dig ur deltagandet i alla tester via denna länk: https://vwo.com/opt-out/. Mer information om dataskydd finns här: https://vwo.com/terms-conditions/.

5. Vidarebefordran av uppgifter till tredje part

Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande. Dina personuppgifter kommer endast att vidarebefordras till tredje part i den utsträckning som är nödvändig för behandlingen av din begäran, särskilt inom Ivoclar-gruppen, i enlighet med ditt samtycke. När vi samlar in uppgifter kommer du att bli underrättad om mottagarna eller kategorierna av mottagare. Vi kommer inte att sälja, licensiera eller hyra ut era personuppgifter till andra parter. Vi skulle lämna ut din information om vi har god anledning att tro att detta krävs för efterlevnad av lagar, för åtal eller domstolsbeslut, för att följa rättsliga arrangemang eller för att skydda rättigheter, egendom, eller säkerhet för andra personer, inklusive vår egen egendom eller våra rättigheter.

Vidare kan information lämnas till externa tjänsteutövare inom ramen för databearbetning inom uppdraget i enlighet med artikel 28 DS-GVO. Dessa har noggrant valts ut och fått uppdrag av oss och de är bundna till våra instruktioner samt bestämmelserna i DS-GVO och de kontrolleras regelbundet.

6. Sociala nätverk

På vår hemsida hittar du länkar till de sociala nätverken Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn och Instagram. Endast när du har klickat på respektive knapp sänds uppgifter (ursprungssida, om tillämpligt användarnamn, om du är inloggad till respektive tjänst, IP-adress) till plattformsoperatören. Var god informera dig i respektive plattformsoperatörs dataskyddsförklaring beträffande insamling och användning av data.

Dessutom gäller följande dataskyddsinstruktioner:

6.1.  Facebook

Vi använder ”Gilla”-knappen (”Like”) samt Dela-knappen (”Share”) (”Facebook plugins”) av Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien, 94025, USA (”Facebook”), som förbinder denna webbplats med det sociala nätverket Facebook. Läs mer om funktion och utseende av dessa Facebook-plugins på https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Med aktivering (se avsnitt 4.2) av dessa Facebook-plugins etablerar din webbläsare en direkt anslutning till Facebook-servrarna. Innehållet från Facebook plugins skickas via Facebook direkt till din webbläsare. Samtidigt överförs vissa uppgifter från din webbläsare till Facebook. Detta händer oavsett om du klickar på Facebook-plugins eller inte. Vi har ingen kontroll över hur mycket data Facebook samlar på detta sätt. Enligt vår nuvarande kännedom samlas följande data:

 1. besökt sida på vår hemsida som innehåller Facebook-plugin,
 2. de data som allmänt överförs av din webbläsare (IP-adress, webbläsartyp och webbläsarversion, operativsystem, klockslag),
 3. för registrerade och inloggade Facebook-användare, respektive Facebook-identifikationsnummer.

Användning och omfattning av insamlad data och den vidare bearbetningen och användningen genom Facebook, såväl som dina respektive rättigheter och möjligheter till skydd av din integritet, hittar du i Facebooks dataskyddsförklaring på http://www.facebook.com/policy.php. Du har rätt att invända mot att skapa användarprofiler, men du måste vända dig till Facebook för att verkställa det. Den rättsliga grunden för användandet av Facebook-plugins är artikel 6, stycke 1, S. 1, lit. f DS-GVO.

Om du är Facebook-medlem och inte vill att Facebook ska samla in data om dig via vår webbplats och länka den till din medlemsinformation lagrad på Facebook, måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats och eventuellt radera befintliga cookies från Facebook. Facebook-plugins kan också blockeras med tillägg (Add-Ons) i din egen webbläsare. Mer information finns på sidan om tillägg i din webbläsare.

6.2.  Twitter

Vi använder Tweet-knappen för att ansluta till Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (”Twitter”). Ytterligare information om funktionen och utseendet på Tweet-knappen finns här: http://twitter.com/about/resources/tweetbuttonhttps://help.twitter.com/en/using-twitter/add-twitter-share-button.

Med aktivering (se avsnitt 4.2) av Tweet-knappen skapar webbläsaren en direktkoppling med Twitters servrar. Innehållet i denna plugin levereras av Twitter direkt i webbläsaren. Samtidigt överförs vissa uppgifter från din webbläsare till Twitter. Detta inträffar oavsett om du klickar på knappen Tweet eller inte. Vi har ingen kontroll över hur mycket data som Twitter samlar in på detta sätt. Enligt vår nuvarande kännedom samlas följande data, speciellt för att visa Tweet-knappen:

 1. besökt sida på vår webbplats, som innehåller knappen,
 2. de data som allmänt överförs av din webbläsare (IP-adress, webbläsartyp och webbläsarversion, operativsystem, klockslag).

Tweet-knappen kan också döljas av tillägg för webbläsaren så att ingen datainsamling genom Twitter kommer att äga rum. Rättslig grund för användningen av Tweet-knappen är artikel 6, stycke 1, S. 1, lit. f DS-GVO.

6.3.  YouTube

För att visa våra videor använder vi videotjänsten YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (”YouTube”).

När YouTube-videos är integrerade direkt på vår webbsida överförs innehållet i de inbäddade YouTube-filmerna direkt till din webbläsare. Samtidigt överförs vissa uppgifter från din webbläsare till YouTube. Detta händer oavsett om du klickar på videon eller inte. Vi har ingen kontroll över hur mycket data som YouTube samlar in på detta sätt. Enligt vår nuvarande kännedom samlas följande data in, speciellt för att visa inbäddade YouTube-videos:

 1. besökt sida på vår hemsida som innehåller videon,
 2. de data som allmänt överförs av din webbläsare (IP-adress, webbläsartyp och webbläsarversion, operativsystem, klockslag),
 3. för registrerade och inloggade YouTube- eller Google-användare, deras Google-användar-ID.

Inbäddade YouTube-videor kan också döljas av webbläsartillägg så att YouTube inte samlar in data.

7. Överföring av uppgifter till andra land

Några av våra dotterbolag är belägna i länder med en annan nivå av dataskydd. Detta är särskilt fallet för länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Du kan hitta en komplett lista över våra globala dotterbolag här: http://www.ivoclarvivadent.se/sv/foretag/koncernstruktur. Överföringen av personuppgifter till länder utanför EES omfattas av följande villkor:

 • Om den europeiska kommissionen har utfärdat ett beslut om s.k. adekvat skydd beträffande det andra landet enligt artikel 45 DS-GVO alltså förklarat att det andra landet erbjuder ett adekvat uppgiftsskydd; eller
 • när mottagaren av uppgifterna har skapat rättsligt bindande lämpliga skyddsåtgärder för uppgifterna. Detta kan vara garantier eller bindande interna föreskrifter om skydd av uppgifterna. En kopia av dessa avtal kan fås på dataprotection.solna@ivoclar.com; eller
 • om du uttryckligen har samtyckt till den planerade överföringen av data, eller om vi av annat skäl enligt artikel 49 DS-GVO har rätten att göra överföringen.

8. Säkerhet

Observera att tillgång av tredje part inte helt kan uteslutas när överföring sker via internet. Eftersom Ivoclar Vivadent AB ännu inte använder krypterade överföringsprotokoll kan inte skydd mot obehörig åtkomst garanteras. Vi kan inte garantera att information eller personuppgifter inte missbrukas eller avslöjas för tredje part. Vi kan inte hållas ansvariga för missbruk eller avslöjande.

9. Dina rättigheter

På begäran ger vi dig gärna information om dina personuppgifter i vår databas. Informationen är gratis och kommer att tillhandahållas omedelbart. Vänligen ta kontakt via
dataprotection.solna@ivoclar.com eller skicka en skriftlig begäran till Ivoclar Vivadent AB, Dalvägen 14, S-169 56 Solna, Sweden, eller per Telefax på nummer: +46 8 514 939 40.

Förutom rätten till information har du också följande rättigheter:

 • Rätt till rättelse eller radering,
 • Rätt till begränsning av behandling,
 • Rätt att invända mot behandlingen,
 • Rätt till dataöverföring.

Du har därutöver rätten att klaga på oss beträffande hanteringen av dina personuppgifter till en datatillsynsmyndighet.

Om du har några frågor eller förslag angående dataskydd, skicka oss e-post till följande adress: dataprotection.solna@ivoclar.com 

10. Ändringar

Vi reserverar oss rätten att ändra denna information om skydd av data när som helst. Respektive ändring kommer att meddelas här så att du när som helst kan informera dig själv.


Senast ändrad: 3 april 2018