Bluephase PowerCure
Den innovativa härdningslampan Bluephase PowerCure för 3s härdning

Bluephase PowerCure

Det automatiska assistanssystemet hjälper dig att uppnå tillförlitliga härdningsresultat. Härdningslampan upptäcker automatiskt rörelser på handstycket under ljushärdningen. Den varnar användaren om olämpligt handhavande genom att vibrera och förlänger exponeringstiden automatiskt med 10 % om det behövs. Om rörelsen förhindrar materialet att härda ordentligt, kommer lampan automatiskt att avbryta exponeringscykeln så att den kan upprepas. Bluephase PowerCure levereras med ett aktivt anti-bländskydd så att ljuset inte aktiveras i ett öppet utrymme.

Dina fördelar:

  • Tillförlitlig ljushärdning för alla ljushärdande material tack vare polywave LED
  • Korta härdningstider från 3 sekunder tack vare hög ljusintensitet på upp till 3.000 mW/Cm2
  • Bred 10>9-mm ljusledare för tidsbesparande engångs-ljusexponering
  • Extra för-härdningsprogram


Effektiv estetik

3s PowerCure Product System är en del av produktkategorin "Direkta Restaurationer". Produkterna i denna kategori täcker de moment som ingår i direkt restauration av tänder – från preparation till framställning av restaurationen. Produkterna är optimalt koordinerade med varandra och skapar förutsättningarna för ett lyckat arbete och applicering. 

Upplev skillnade med 3s PowerCure

3-sekunders exponering från oclusalt håll är tillräckligt för alla härdsteg i 3sCure-läget vid framställning av klass I och II restaurationer i posteriora tänder i det permanenta bettet. Belys helt enkelt Adhese Universal, Tetric PowerFill och Tetric PowerFlow med en ljusintensitet på 3000 mW/cm2 från Bluephase® PowerCure. Du kommer direkt märka att härdtiden som du behöver är avsevärt reducerad. Samtidigt kommer du fortfarande uppnå samma höga kvalitet och estetiska resultat. Läs mer och ladda ner den vetenskapliga dokumentationen här.

 

Experience the benefits of the patented Polyvision technology first-hand!
Make sure you get the most out of your trial phase. We are happy to introduce you to our Polyvision Technology and the world of carefree-light curing. Simpy book a consultation appointment with us. After the consultation you will be able to test the Bluephase PowerCure yourself and get a taste of it. This offer will be valid from 01 October 2021 until 30 April 2022 or as long as stock last.
Request free trial now
Download Materials