Centric Tray

Centric Tray

Centric Tray registrerar enkelt den naturliga dimensionen på den ocklusala situationen. Centric Tray är  ett perfekt tillbehör i BPS systemet och underlättar fastställandet av den horisontella och vertikala relationen på dina patienter.

  • Säkert fastsällande av central occlusion
  • Justeringar minimeras
  • Återanvändbar - tidssparande och ekonomisk
  • För indikationer till helprotes, delprotes och implantat
Download Center
Instructions for use (eIFU)