IPS Ivocolor
Universalsystemet av stain och glaze

IPS Ivocolor

IPS Ivocolor är ett universalsortiment av stain- och glaze-material för press, CAD och skiktningskeramer från Ivoclar samt för Zenostar från Wieland Dental. Nu behöver tandtekniker endast ett material för individuell karaktärisering och glazing av fast protetik. Detta ökar effektiviteten, förbättrar labbets ekonomi samt ger restaurationerna en genomgående hög kvalitet. 

IPS Ivocolor lämpar sig för karaktärisering och glazing av både HFC- och LFC-keramer där CTE-intervallet är 9,5 - 16,6 x 10-6/K. Finmalda glaspulver, väl genomtänkt färgsammansättning, pastor med en ny gelkonsistens och matchande vätskor underlättar arbetsgången och leder till estetiskt oöverträffade resultat. Det nyutvecklade glazematerialet ger tillförlitliga brännresultat med exakta färger.

Fördelar

  • Individuell frihet i karaktäriseringsarbetet tack vare genomtänkt färgsammansättning
  • Förenklad hantering med den nya pastan
  • Högglans erhålls redan vid en bränntemperatur på 710°
  • Jämn glans – utan grå eller vit missfärgning

Indikationer

  • Ytkaraktärisering av restaurationer
  • Anpassning av ljusheten hos skiktmaterialet
  • Individualisering av cut-backs
  • Färgkaraktärisering vid skiktteknik
  • Individuell infärgning av gingiva

IPS Ivocolor Shade-pastor utformade för färgning av restaurationer enligt A-D-färgskalan

IPS Ivocolor Essence erbjuder möjlighet till individuell frihet i karaktäriseringsarbetet

IPS Ivocolor Glaze för tillförlitliga brännresultat med exakt färgton

Download Materials