Direkta restaureringar

1. Torrlägga och isolera: Isolera tanden på bekvämt sätt

Torrlägg på enkelt sätt
OptraDam Plus och OptraGate
är effektiva lösningar för torrläggning som är enkla och praktiska att utföra.
•OptraDam Plus för absolut isolering/torrläggning [5] minskar aerosolspridningen [5, 6]
•OptraGate för latexfri relativ isolering med större åtkomst och varsam retraktion [7]
•Bekvämt för patienten, enkelt för tandläkaren [5]

2. Bonda: Effektiv adhesiv

Universell adhesiv med avancerad appliceringsmetod
Adhese Universal
är en ljushärdande enkomponentsadhesiv för direkt och indirekt bonding samt för alla etstekniker. [8]
• Nästan 4 gånger fler appliceringar per ml jämfört med konventionella flaskor [9, 25]
• Enda bondingmedlet som finns att få i den innovativa och effektiva VivaPen
• Hög bindningsstyrka (> 25 MPa) till både vått och torrt dentin [10]
Läs mer om produkten

3. Fylla: Optimal estetik. Utmärkt hantering. [11]

Lösningen för alla kaviteter
Tetric -serien
består av välkoordinerade kompositmaterial som möjliggör en tidsbesparande arbetsgång [1-4, 12] och ger naturtrogen estetik. [12-14]
•Tillförlitlig härdning av 4 mm skikt och korta exponeringstider [12, 15-20]
• Kvalitet och varaktighet beprövad över tid [21]
• Tidsbesparingar på upp till 51 % för posteriora fyllningar [3, 12]

4.Modellera: Anpassning utan ansträngning

Klibbfria egenskaper sparar tid vid modelleringen [28, 29, 30]
OptraSculpt
är ett modelleringsinstrument för klibbfri utformning och konturering, och är särskilt utformat för modellering av ohärdade skulpterbara kompositer. [28,29,30].
•Klibbfria egenskaper och anpassade arbetsvinklar för fyllningar i det anteriora respektive posteriora området [28, 29, 30]
•Skapar en homogen textur på ytan [29, 30]
•Fem tillsatser: kula, spets, mejsel, dyna på 4 mm resp. 6 mm
Läs mer om produkten

5. Härda: Kraftfull prestanda. Intelligent hjälp.

Tillförlitlig härdning, korta exponeringstider
Bluephase PowerCure
är en innovativ härdljuslampa utformad för intraoral polymerisering av ljushärdande material.
•Patenterad PolyvisionTM-teknik agerar som en intelligent härdningshjälp
•Kraftfull ljusintensitet på upp till 3 000 mW/cm2
•Korta härdningstider som börjar på tre sekunder [22]
Läs mer om produkten

6. Polering: Strålande finish

Högglanspolering med bara ett steg [23, 24]
OptraGloss
är ett universellt polersystem för användning både intra- och extraoralt, det ger synnerligen släta och blanka ytor. [23,24]
• Polerpasta behövs inte [24,27]
• Hög diamanthalt, upp till 70-viktprocent [24,26]
• Bara ett steg till högglans på kompositfyllningarna [23, 24]
Läs mer om produkten

7. Skydda: Kraftfull profylax

Increased protection with immediate fluoridation[31-35]
Fluor Protector S
is a protective fluoride varnish that provides increased protection against caries and erosion[31-34].
• Flyter optimalt in i approximalrum, fissurer och svåråtkomliga ställen[35]
• Långtidsprofylax mot karies[31-36]
• 7 700 ppm fluorid i en homogen lösning
Läs mer om produkten