Medgivande om marknadsföring

Om du vill ta emot vårt nyhetsbrev och ytterligare information om våra produkter och tjänster, ange din e-postadress i formuläret och bekräfta medgivandet.

De fält som är markerade med * är obligatoriska.

E-postadress*
Inmatningsfält
Förnamn*
Efternamn*

Medgivande*

Jag medger härmed att Ivoclar Vivadent AG och dess dotterbolag (https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies) behandlar följande uppgifter: E-postadress, förnamn, efternamn, IP-adress, identifierare på nätet.

Jag medger att nyhetsbrevet med information om kampanjer, nyheter och erbjudandenoch ytterligare information om produkter och tjänster från Ivoclar Vivadent AG och dess dotterbolag (https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies) skickas till mig i framtiden. Jag medger också att ett bekräftelsemail skickas till mig som en del av den dubbla login-processen. Jag medger kommunikation via följande kommunikationsmetoder: E-post, telefon, fax, SMS, personliga besök, brevpost, budbärartjänster, andra digitala tjänster (t.ex. Showpad).

Jag medger vidare att Ivoclar Vivadent AG och dess dotterbolag skickar mig e-postpåminnelser för att uppmärksamma mig på oavslutade transaktioner i webbutiken, orderhanteraren eller andra tjänster.

Jag är medveten om att det sker en mätning av de nyhetsbrev som skickas och tas emot eller används av mig och att dessa statistiska uppgifter utvärderas.

Syftet med behandlingen är att kunna skicka mig nyhetsbrev och ytterligare information om produkter och tjänster från Ivoclar Vivadent AG och dess dotterbolag. Behandlingen sker dessutom för att kunna spåra nyhetsbrevsprenumeranternas användarbeteende och för att kunna bedöma nyhetsbrevets räckvidd eller framgång.

Jag har rätt att när som helst återkalla mitt medgivande utan att ange skäl (t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande till dataprotection.solna@ivoclar.com eller genom att klicka på den länk som finns för detta ändamål i varje nyhetsbrev), utan att detta påverkar den lagliga grunden för behandlingen som utförs på grundval av mitt medgivande fram till återkallandet.

Allmän information om dataskydd finns i vårt meddelande om dataskydd (https://www.ivoclar.com/sv_se/legal/privacy-policy).