Kao tvrtka, naša je dužnost odgovorno upravljati svojim prirodnim resursima

U tvrtki Ivoclar naša su razmišljanja i postupci vođeni načelima održivog razvoja u svakoj fazi razvoja proizvoda, od nabave sirovina do proizvodnje i otpreme proizvoda. Posvećeni smo ispunjavanju svojih ekoloških odgovornosti s ciljem dugoročnog očuvanja naših prirodnih resursa.

Naš sustav upravljanja okolišem u skladu je s međunarodno priznatim ISO 14001 standardom. Stoga tvrtka ispunjava sve specifikacije u pogledu operativnog upravljanja okolišem. Uzimamo u obzir relevantne okolne aspekte u planiranju, upravljanju, nadzoru i poboljšanju svih operativnih procesa. Naš sustav upravljanja okolišem uspješno je uveo i certificirao TrugV-SredD u našem proizvodnom pogonu u Italiji. Nakon toga provedena je u Lihtenštajnu, a slijede je SAD, Filipini i Austrija.

Mi bilježimo svoje podatke o emisijama stakleničkih plinova širom svijeta od 2019. Naš je cilj smanjiti ugljični otisak u svim našim objektima u cijelom svijetu uvođenjem ciljanih mjera.

Ekološki prihvatljivo pakiranje naš je prioritet.

Posvećeni smo izradi naše ambalaže od materijala koji racionalno iskorištavaju energiju i resurse. Kad stavljamo na tržište novi proizvod, njegovo se pakiranje automatski izrađuje od sirovina održivih izvora. Ulažemo sve napore da sukcesivno zamijenimo ambalažu postojećih proizvoda ekološki prihvatljivim rješenjima.

Promicanje održivih mogućnosti prijevoza

Tvrtka Ivoclar vodi projekt čiste mobilnosti koji pomaže svojim zaposlenicima da smanje emisiju CO2. U sjedištu tvrtke nudimo brojne poticaje koji potiču zaposlenike da koriste javni prijevoz ili voze bicikl na posao umjesto da se voze automobilom. Štoviše, od 2018. godine optimizirali smo naš sustav upravljanja parkiranjem s ciljem smanjenja privatnog prijevoza. Podignuti su dodatni zaštićeni stalci za bicikle, uključujući parkirališta opremljena stanicama za punjenje e-bicikala.

Download