Naszym obowiązkiem jako firmy jest odpowiedzialne zarządzanie naszymi zasobami naturalnym

W Ivoclar nasze myśli i działania kierują się zasadami zrównoważonego rozwoju na każdym etapie rozwoju produktu, od zakupu surowców po produkcję i wysyłkę produktu. Jesteśmy oddani wypełnianiu naszych zobowiązań ekologicznych w celu długoterminowej ochrony naszych zasobów naturalnych.

System zarządzania środowiskiem Ivoclar został pomyślnie wprowadzony i certyfikowany przez TÜV SÜD w centrali firmy w Liechtensteinie w 2017 roku. System został następnie wdrożony w zakładach produkcyjnych we Włoszech, USA i na Filipinach. Od tego czasu inne zakłady produkcyjne poszły w ich ślady. Naszym celem jest, aby do końca 2022 roku wszystkie zakłady produkcyjne Grupy Ivoclar uzyskały certyfikat ISO 14001:2015.

Od 2019 roku rejestrujemy nasze dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych na całym świecie. Naszym celem jest zmniejszenie śladu węglowego we wszystkich naszych zakładach na całym świecie poprzez wprowadzenie ukierunkowanych środków.

Opakowania przyjazne dla środowiska to nasz priorytet.

Naszym celem jest tworzenie opakowań z materiałów energooszczędnych i zasobooszczędnych. Kiedy wprowadzamy nowy produkt, jego opakowanie jest automatycznie produkowane z surowców pozyskiwanych w zrównoważony sposób. Dokładamy wszelkich starań, aby sukcesywnie zastępować opakowania istniejących produktów rozwiązaniami przyjaznymi środowisku.

Promowanie zrównoważonych opcji transportowych

Ivoclar prowadzi projekt czystej mobilności, który pomaga swoim pracownikom zmniejszyć emisję CO2. W siedzibie firmy zachęcamy pracowników do korzystania z komunikacji miejskiej lub roweru do pracy zamiast samochodu. Ponadto od 2018 r. zoptymalizowaliśmy nasz system zarządzania parkingami w celu ograniczenia transportu prywatnego. Powstały dodatkowe osłonięte stojaki na rowery, w tym zatoki parkingowe wyposażone w stacje ładowania rowerów elektrycznych.

Download