RODO

Ochrona Danych Osobowych w Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o.

PODSTAWOWE INFORMACJE

„RODO” - jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
Chcielibyśmy poinformować Państwa, o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o.

Klauzule informacyjne dla Klientów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO, informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa. We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych należy się kontaktować pod adresem mailowym dataprotection.warsaw@ivoclar.com
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, podstawa prawna:
- Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy
- Art. 6 ust. 1lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub strony trzeciej
4) Prawnie uzasadnionym interesem jako podstawy do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy jest dochodzenie praw i obrona roszczeń
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy

Klauzule informacyjne dla osób uczestniczących w wydarzeniach  (targi, konkursy, kampanie)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ivoclar - Vivadent Polska Sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa. We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych
należy się kontaktować pod adresem mailowym dataprotection.warsaw@ivoclar.com
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie oraz w celu marketingowym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa oraz inne spółki z grupy Ivoclar
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
w celach marketingowych lub do dnia odwołania zgody.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,  
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania przed odwołaniem zgody.
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj; Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji zgłoszenia lub brakiem możliwości przesłania informacji handlowej.

Klauzule informacyjne dla osób uczestniczących w szkoleniach

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ivoclar - Vivadent Polska Sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa. We wszystkich kwestiach  dotyczących ochrony danych osobowych
należy się kontaktować pod adresem mailowym dataprotection.warsaw@ivoclar.com
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) uczestnictwa w szkoleniu, b) w celu marketingowym c) wykorzystywania Pani/Pana danych wizerunkowych
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa oraz inne spółki z grupy Ivoclar
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
w celach marketingowych lub do dnia odwołania zgody.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,  
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania przed odwołaniem zgody.
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj; Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością
realizacji zgłoszenia lub  brakiem możliwości przesłania informacji handlowej.