Jesteśmy zobowiązani do traktowania wszystkich ludzi z godnością i szacunkiem.

Odpowiedzialność to sposób myślenia

Doskonale wiemy, że firma nie może działać w próżni. Będąc korporacją jesteśmy zobowiązani do zapewnienia prawidłowego i sprawiedliwego traktowania wszystkich wokół nas.

 

Jesteśmy firmą rodzinną i zawsze myślimy w dłuższej perspektywie. Wierzymy w zrównoważony wzrost, który ostatecznie przyniesie korzyści naszym klientom.

Nasze wartości

Wspieramy cele zrównoważonego rozwoju (SDG).

Jesteśmy firmą edukacyjną i wszystkie nasze działania są częścią procesu ciągłego udoskonalania. Nasze wysiłki związane ze zrównoważonym rozwojem skupiają się na następujących celach zrównoważonego rozwoju: 3, 4, 5, 8, 9, 12.

Pobierz: Broszura CSR

Oferujemy bezpieczne, nowoczesne i profesjonalne możliwości pracy.

Odpowiedzialne działanie to dla nas coś więcej niż tylko slogan. Zobowiązujemy się działać w sposób zrównoważony w całym naszym łańcuchu wartości. Zaczyna się to od pracowników naszej firmy: Jako odpowiedzialny pracodawca tworzymy atrakcyjne możliwości zatrudnienia i opowiadamy się za równymi szansami, różnorodnością i integracją. Programy poprawiające satysfakcję z pracy są dla nas tak samo ważne, jak inicjatywy umożliwiające pracownikom pogodzenie życia prywatnego i zawodowego. Wszystkim naszym pracownikom oferujemy wyspecjalizowane programy dalszego rozwoju i szkoleń.

 

W centrali naszej firmy w Liechtensteinie oraz w naszych filiach i oddziałach na całym świecie zatrudniamy około 3500 kobiet i mężczyzn na uczciwych i godziwych warunkach pracy. Wierzymy w rekrutację lokalnych ludzi w celu czerpania korzyści z regionalnych rynków pracy. Wolimy współpracować z lokalnymi dostawcami w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.

Jesteśmy blisko naszych klientów.

Aktywne reagowanie na wymagania naszych klientów jest w naszym unikalnym DNA Ivoclar. Projektując i rozwijając aplikacje dla naszych klientów stomatologów i techników dentystycznych, zawsze bierzemy pod uwagę potrzeby ich pacjentów.

Zależy nam na wspieraniu stomatologów, techników dentystycznych i higienistów stomatologicznych w rozwijaniu ich wiedzy i kompetencji oraz doskonaleniu ich umiejętności. Nasze zaangażowanie ma formę licznych zaawansowanych ofert edukacyjnych i szkoleniowych na całym świecie.

Angażujemy się w społeczności lokalne na całym świecie.

Jesteśmy wdzięczni za nasz sukces i wierzymy w poświęcenie. Oprócz wspierania dalszego rozwoju naszych pracowników, z pasją wspieramy różne projekty społeczne i charytatywne, w niektórych przypadkach przez wiele lat.

 

„W wielu przypadkach zrównoważony rozwój można osiągnąć tylko wtedy, gdy inicjatywy stają się przyczyną, a odpowiedzialność społeczna staje się sposobem myślenia, którego celem jest wspólne dokonanie naprawdę pozytywnej zmiany”.

Christina Zeller, Członek Zarządu

Pobierz