Madagaskar: Czysta woda – zdrowi ludzie

W ramach projektu Drink & Donate pracownicy Ivoclar od kilku lat piją wodę z kranu zamiast butelkowanej wody mineralnej. Umowa z tą organizacją non-profit została niedawno odnowiona.

Woda jest cennym i ograniczonym zasobem, dlatego nie należy jej brać za pewnik. Ivoclar od 2017 roku wspiera organizację non-profit Drink & Donate. Program działa pod hasłem „Pij wodę z kranu. Oddaj wodę pitną”. Dzięki temu wkładowi mieszkańcy mniej zamożnych regionów świata mają zapewniony dostęp do czystej wody.

Projekt Miandrivazo, który został zrealizowany dzięki Drink & Donate, wspiera sześć lokalnych gmin na Madagaskarze w ich wysiłkach na rzecz zapewnienia zrównoważonego dostępu do czystej wody.

Madagaskar to jeden z najbiedniejszych krajów świata. Dziewięćdziesiąt dwa procent populacji żyje poniżej granicy ubóstwa. Tylko niewielka część ludności wiejskiej ma dostęp do czystej wody pitnej. Brakuje podstawowych usług sanitarnych i dobrych praktyk higienicznych. Rezultatem są choroby przewodu pokarmowego i wysoka śmiertelność dzieci.

To jest sytuacja, którą projekt Miandrivazo prowadzony przez Helvetas stara się załagodzić. W regionie, w którym działa projekt, Helvetas wspiera społeczności w zdobywaniu wiedzy i opracowywaniu strategii, w tym narzędzi planowania i kontroli, które umożliwią im dalszy rozwój zaopatrzenia w świeżą wodę z pomocą lokalnych firm. Oprócz rozwoju infrastruktury wody pitnej, projekt ma na celu wytworzenie powszechnej świadomości znaczenia higieny osobistej wśród miejscowej ludności.

Corporate Social Responsibility Report
Sri Lanka
Życie w cieniu słońca na wyspie
Rumunia
Ucieczka z pułapki ubóstwa
Drink & Donate
Czysta woda – zdrowi ludzie
S-miles To Go
Mobilna opieka zdrowotna jamy ustnej dla dzieci w potrzebie
Le Rire Médecin
Leczenie energią uśmiechu