Marketing Consent

Aby otrzymać nasz newsletter oraz inne informacje o naszych produktach i usługach, należy podać w formularzu swój adres e-mail i złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody.

Pola oznaczone gwiazdką (*) sąobowiązkowe.

Adres e-mail*
Pole wpisu
Imię*
Nazwisko*

Zgoda*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych przez firmę Ivoclar Vivadent AG i jednostki z nią powiązane (https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies): adres e-mail, imię, nazwisko, adres IP, identyfikatory online.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie w przyszłości newslettera z informacjami o promocjach, nowościach i ofertachoraz dalszych informacji o produktach i usługachfirmy Ivoclar Vivadent AG i jednostek z nią powiązanych (https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies). Wyrażam również zgodę na przesłanie potwierdzającej wiadomości e-mail w ramach tzw. procedury double opt-in. Wyrażam zgodę na komunikację za pomocą następujących środków komunikacji: e-mail, telefon, faks, SMS, wizyta osobista, poczta tradycyjna, Messenger, inne usługi cyfrowe (np. Showpad).

Wyrażam również zgodę na wysyłanie mi przez Ivoclar Vivadent AG i jednostki z nią powiązane przypomnień na adres e-mail, informujących o niezakończonych transakcjach w sklepie internetowym, w Order-Manager lub w ramach innych usług.

Jestem świadomy(-a), że przeprowadzane są pomiary wysyłanych i otrzymywanych lub używanych przeze mnie newsletterów i że te dane statystyczne są analizowane.

Dane przetwarzane są w celu umożliwienia przesyłania mi newslettera oraz dalszych informacji o produktach i usługach firmy Ivoclar Vivadent AG i jednostek z nią powiązanych. Ponadto przetwarzanie odbywa się w celu śledzenia zachowań subskrybentów newslettera oraz oceny zasięgu i skuteczności biuletynu.

Mam prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny (np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres dataprotection.warsaw@ivoclar.com lub kliknięcie odsyłacza podanego w tym celu w każdym newsletterze), co nie narusza legalności przetwarzania danych na podstawie mojej zgody do momentu jej cofnięcia.

Ogólne informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności pod https://www.ivoclar.com/pl_pl/legal/privacy-policy