Ivoclar Group przedstawia swój własny program pomocowy Ivoclar Joy

Schaan, Liechtenstein – 12 października 2023

Wspólnie z Fundacją Charytatywną Ivoclar Vivadent, Grupa Ivoclar od wielu lat wspiera różnorodne projekty społeczne na całym świecie, mając na celu pomoc ludziom w mniej uprzywilejowanych regionach. Świętując 100-lecie istnienia, rodzinna firma z siedzibą w Liechtensteinie przedstawia swój własny program pomocowy o nazwie Ivoclar Joy. Głównymi beneficjentami programu będą dzieci i młodzież na trzech kontynentach.

Grupa firm, zatrudniająca około 3700 pracowników, od stu lat dąży do zapewnienia ludziom na całym świecie zdrowia jamy ustnej i poprawy jakości życia. Po kilku latach pracy, Grupa Ivoclar uruchomiła własny międzynarodowy program pomocowy Ivoclar Joy w 2022 roku, na polecenie Christiny Zeller, Członka Rady Nadzorczej odpowiedzialnego za CSR. Programowi towarzyszy komitet sterujący i operacyjny zespół zarządzający projektem. Głównym celem Ivoclar Joy jest zapewnienie opieki stomatologicznej dzieciom i młodzieży w regionach o niedostatecznym dostępie do usług stomatologicznych. Ponadto program ma na celu zwiększenie świadomości na temat zdrowia jamy ustnej w tych grupach, aby zwiększyć ich potencjał na pozytywną i pomyślną przyszłość. Ivoclar ujawnia teraz publicznie swój program pomocy w ramach obchodów rocznicy.

Globalne zaangażowanie
Ivoclar Joy koncentruje się na zapewnieniu opieki stomatologicznej w formie środków zapobiegawczych, drobnych procedur odbudowy, podstawowych wypełnień i interwencji chirurgicznych. Wiodący dostawca zintegrowanych rozwiązań uruchomił już stacje bazowe w Ghanie, Kambodży i Peru, lecząc ponad 2000 pacjentów (stan na czerwiec 2023r.). "Idąc dalej, w nadchodzących latach celem jest zaangażowanie zainteresowanych pracowników Ivoclar na całym świecie i ustanowienie naszego programu pomocy w dodatkowych lokalizacjach", mówi Christina Zeller.

Przenośne unity stomatologiczne
Trzy przenośne unity stomatologiczne umożliwiają lokalnym zespołom specjalistów przeprowadzanie zabiegów dentystycznych we wszystkich trzech wyżej wymienionych krajach, w tym w odległych regionach. Przenośne unity, które wykazały swoją skuteczność w międzynarodowych projektach pomocowych, są wyposażone w szereg urządzeń stomatologicznych, w tym wysokowydajny system ssący, trójdrożną strzykawkę i element ultradźwiękowy z oświetleniem LED. Unity przenośne są regularnie zaopatrywane w narzędzia i materiały firmy Ivoclar. Program obejmuje dodatkowe działania, takie jak rozwijanie umiejętności lokalnych dentystów i prowadzenie edukacji w zakresie higieny jamy ustnej w szkołach, w pełni pokrywając wszystkie związane z tym wydatki.

Trzy filary odpowiedzialności
Na stronie www.ivoclar.com/en_li/ivoclarjoy Grupa Spółek prezentuje szczegółowe informacje na temat projektów w ramach swojego zaangażowania charytatywnego. Firma rodzinna przywiązuje najwyższą wagę do zrównoważonych działań i wpływu, zarówno w swoich działaniach charytatywnych, jak i jako podstawową zasadę swojego podejścia do przedsiębiorczości. W swoim raporcie CSR z 2022 r. Grupa Ivoclar podkreśla znaczenie wszystkich trzech filarów zrównoważonego rozwoju jako integralnej części wzajemnie powiązanego systemu (www.ivoclar.com).

  

Logo "Ivoclar Joy" wyraża globalne zaangażowanie firmy.

  

(od lewej) Dr Tatiana Repetto-Bauckhage (Zarządzanie Projektem, Peru), Christian Brutzer, Dyrektor Handlowy (Komitet sterujący), Dr med. Dent. Philipp Schneider (Zarządzanie Projektem, Ghana i Kambodża), Markus Heinz, CEO (Komitet sterujący) i Christina Zeller, Członek rady nadzorczej odpowiedzialny za CSR (Komitet sterujący).

O Grupie Ivoclar
Ivoclar Vivadent, z siedzibą w Schaan w Liechtensteinie, jest jednym z wiodących na świecie producentów zintegrowanych rozwiązań do wysokiej jakości zastosowań stomatologicznych. W 2023 roku firma z dumą świętuje 100-lecie pod hasłem "A Century of Innovation". Sukces firmy opiera się na kompleksowym portfolio produktów, systemów i usług, silnych możliwościach badawczych i rozwojowych oraz wyraźnym zaangażowaniu w szkolenia i edukację. Grupa firm, która sprzedaje swoje produkty do około 130 krajów, posiada 56 spółek zależnych i oddziałów i zatrudnia około 3.700 osób na całym świecie. Więcej informacji na temat Ivoclar Vivadent można znaleźć na stronie ivoclar.com.