Monobond®
Etch & Prime

Wytrawianie i stosowanie primera w jednym prostym kroku
Łatwe kondycjonowanie uzupełnień szklano-ceramicznych

Monobond Etch & Prime to pierwszy na świecie i jak dotąd jedyny jednoskładnikowy primer  do ceramiki, który wytrawia i silanizuje powierzchnie szklano-ceramiczne w jednym kroku. Wytrawianie powierzchni styku kwasem fluorowodorowym nie jest już konieczne. W rezultacie etap kondycjonowania jest szybszy i bezpieczniejszy niż w przypadku konwencjonalnych metod.

Zalety

Krótki proces

Połączenie wytrawiania i silanizacji znacznie skraca zwyczajowy proces kondycjonowania uzupełnień szklano-ceramicznych. W tym czasie ślina i pozostałości silikonu są usuwane z powierzchni uzupełnienia.

Łatwy i bezpieczny w użyciu

Primer samowytrawiający jest łatwy i bezpieczny w użyciu i nie powoduje nadmiernego wytrawiania powierzchni szklano-ceramicznych. Uzupełnienia, które zostały poddane kondycjonowaniu w laboratorium, można w razie potrzeby ponownie kondycjonować za pomocą Monobond Etch & Prime

Mocne, trwałe połączenie

Monobond Etch & Prime reaguje z ceramiką szklaną i pomaga wygenerować niezawodne i trwałe wiązanie z uzupełnieniami protetycznymi.[1, 2] W połączeniu z adhezyjnym cementem kompozytowym Variolink® Esthetic, Monobond Etch & Prime zapewnia wysoką siłę wiązania w cementowaniu adhezyjnym.[3, 4]

Optymalnie nadaje się do adhezyjnego cementowania ceramiki szklanej

Monobond Etch & Prime jest zalecany do kondycjonowania materiałów szklano-ceramicznych firmy Ivoclar:

  • IPS e.max CAD
  • IPS e.max Press
  • IPS Empress CAD

Zastosowanie

Zewnątrzustna obróbka wstępna powierzchni ceramiki krzemianowej w celu przygotowania do cementowania adhezyjnego kompozytami, np. Variolink Esthetic.