Multilink Automix

Udowodnione działanie kliniczne
Silne i długotrwałe łączenie - potwierdzone w praktyce klinicznej[1]

Multilink Automix to materiał łączący do trwałego adhezyjnego cementowania uzupełnień pośrednich wykonanych z ceramiki krzemianowej i tlenkowej, metalu i metaloceramiki (PFM) oraz kompozytu. Stosowany razem z dopasowanymi primerami Multilink Primer A i B, materiał generuje silne i długotrwałe łączenie uzupełnienia ze strukturą zęba.

Niezawodna skuteczność wiązania
  • Mocne i długotrwałe wiązanie[1]
  • Klinicznie sprawdzone i dopasowane produkty
  • Pewne połączenie dzięki mechanizmowi samoutwardzania wspomaganemu przez opcjonalne utwardzanie światłem
Szerokie spektrum zastosowań
  • Rodzaje uzupełnień: inlay, onlay, korony, mosty i wkłady endodontyczne
  • Materiały: all-ceramics, w szczególności opakerowa ceramika z tlenku cyrkonu; metal i ceramika metalowa (PFM) oraz  kompozyty
  • Mocne wiązanie dla IPS e.max CAD / Prasa[1-4] oraz IPS e.max ZirCAD[5]
Szeroka gama kolorów
  • Dostępny w czterech kolorach: Transparent, yellow, opaque, white
  • Pasujące pasty Try-In
Dotychczas przy zastosowaniu Multilink Automix osadzono 21 milionów uzupełnień pośrednich.[6]

Przydatna wskazówka

Monobond® Plus to uniwersalny primer do kondycjonowania wszystkich popularnych materiałów wypełnieniowych. Osiąga bardzo silne wiązanie z tlenkiem cyrkonu, ceramiką szklaną i stopami metali[5].

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości stosowania Multilink Automix?

Poznaj dokładne protokoły cementowania dla różnych uzupełnień i materiałów w Cementation Navigation System – etapy przedstawione krok po kroku w formie wideo i PDF.
Pliki do pobrania