IPS e.max Press Abutment Solutions

Rozwiązania w zakresie łączników indywidualnych

Indywidualne efekty: uzupełnienia hybrydowe wsparte na implantach przy użyciu techniki tłoczenia

IPS e.max Press służy do tworzenia indywidualnych, estetycznych hybrydowych uzupełnień w połączeniu z bazami tytanowymi Viteo Base. Dostępne są dwie opcje:

  • łączniki hybrydowe
  • korony hybrydowe

Łącznik hybrydowy IPS e.max Press

Łącznik hybrydowy to osobno tłoczony łącznik z dwukrzemianu litu, który jest połączony z bazą tytanową, np. Viteo Base. Kształt, profil wyłaniania i estetyka tego typu łącznika mogą być dostosowane do danej sytuacji klinicznej. Wytłoczony łącznik jest zewnętrznie połączony z bazą tytanową za pomocą Multilink Hybrid Abutment. Łącznik zostaje przykręcony a następnie mocowana jest korona IPS e.max. Wykonanie indywidualnego łącznika hybrydowego w laboratorium oferuje szybkie i elastyczne podejście. 

Korona hybrydowa IPS e.max Press

Hybrydowa korona jest jednocześnie łącznikiem i koroną. Przetłoczona monolityczna korona, zostaje połączona z bazą tytanową za pomocą Multilink Hybrid Abutment a następnie przykręcona w ustach pacjenta. Wyeliminowano bardzo uciążliwą procedurę łączenia w jamie ustnej i usuwania nadmiaru cementu. Kanał śrubowy jest uszczelniony kompozytem, np. Tetric EvoCeram. Dzięki temu w razie potrzeby w każdej chwili można uzyskać dostęp do śruby.

Zalety

  • Rozwiązania w zakresie tłoczonych łączników hybrydowych z laboratorium
  • Wysoka, trwała estetyka, również w przypadku recesji dziąseł, dzięki łącznikom hybrydowym w kolorze zębów
  • Korony hybrydowe (dwa w jednym) dla funkcjonalności i efektywności: dostęp do śruby w każdej chwili
  • Doskonała siła połączenia pomiędzy dwukrzemianem litu a bazą tytanową uzyskana dzięki  Multilink Hybrid Abutment

Dobra biokompatybilność

Wysoka biokompatybilność ceramiki dwukrzemianowej litu IPS e.max została potwierdzona w ponad dziesięcioletnim okresie stosowania klinicznego oraz wynikami kilku uznanych instytutów badawczych.

Instrukcje użytkowania (eIFU)