Virtual CADbite Registration

Do optycznej rejestracji danych w technologii CAD/CAM

Virtual CADbite registration jest silikonową masą wyciskową do rejestracji zwarcia z możliwością odczytu przez skaner w technologii CAD/CAM np. w systemie CEREC. Virtual CADbite jest silikonem addycyjnym i może być używany także do konwencjonalnej rejestracji zwarcia.

Materiał charakteryzuje się zwartą konsystencją i krótkim czasem wiązania oraz stabilnością wymiarów. Zapewnia wierne odwzorowanie szczegułów i uzyskuje ostateczną twardość 32 w skali Shore D.

Zalety

 • Szybka
  Czas wiązania masy w jamie ustnej wynosi 45 sekund, dzięki czemu zredukowane jest ryzyko przemieszczenia żuchwy przez pacjenta.
  Jednocześnie Virtual CADbite zpewnia wystarczającą ilość czasu do zarejestrowania pełnego łuku zębów.
 • Wytrzymała
  Dzięki ostatecznej twardości 32 w skali Shore D i wysokiej wytrzymałości na złamanie masę Virtual CADbite można łatwo ścinać i obrabiać. Ponadto zachowuje niezmieniony kształt podczas montowania modeli w artykulatorze.
 • Do skanowania
  Vitual CADbite posiada zdolność odbijania światła. Zapewnia to możliwość skanowania obrazu zębów przeciwstawnych w jamie ustnej. Dzięki temu użytkownicy technologii CAD/CAM mogą uwzględnić podczas projektowania uzupełnień pozycję zębów przeciwstawnych.
Dokumentacja naukowa