IPS Style

Pierwsza porcelana na metal zawierająca opatentowane oxyapatyty

IPS Style jest innowacyjnym materiałem ceramicznym do licowania struktur metalowych, który pozwala osiągnąć najwyższej jakości rezultaty oraz naturalny wygląd*. Cechą charakterystyczną materiałów wchodzących w skład IPS Style jest niespotykana do tej pory w tego typu materiałach wyjątkowa sieć krystaliczna. IPS Style jako ceramika szklana zbudowana jest z trzech różnych kryształów: leucytowych, fluoroapatytowych oraz oxyapatytowych. Nowością w składzie tego materiału są kryształy oxyapatytów, które sprawiają, że uzupełnienia wykonane z IPS Style prezentują niespotykaną estetykę.

Zawartość i rozmieszczenie kryształów w ceramikach szklanych, ich lepkość oraz dokładnie dobrana wielkość ziaren w masach licujących wpływają na właściwości fizyczno-chemiczne materiału IPS Style. Ta zasada dotyczy wszystkich warstw, począwszy od opakera aż po brzeg sieczny i zapewnia optymalne przygotowanie uzupełnienia pod względem łączenia, kompatybilności i wyglądu estetycznego. Dodatkowo zawarte kryształy leucytowe i fluoroapatytowe oraz skoordynowane fazy szklane nadają tej ceramice wyjątkowe właściwości optyczne. Łatwość zastosowania tego materiału sprawia, że jest on odpowiedni dla początkujących oraz zaawansowanych ceramistów.

Uzupełnieniem systemu jest uniwersalny asortyment farb i glazur IPS Ivocolor przeznaczony do indywidualnego barwienia i charakteryzacji materiałów ceramicznych.

Korzyści

  • Zoptymalizowany skurcz, a tym samym wysoka stabilność podczas wypalania materiałów
  • Indywidualne możliwości modelowania
  • Naturalna przezierność oraz efekt głębi dzięki kryształom oxyapatytów*

Wskazania

  • Tradycyjna ceramika jednowarstwowa i ceramika wielowarstwowa, przeznaczona do licowania najbardziej popularnych stopów dentystycznych (oraz struktur galwanicznych) o współczynniku rozszerzalności cieplnej w zakresie 13,8 – 15,2 x 10-6/K (25 – 500°C)
  • Licówki wykonywane na kikutach z masy ogniotrwałej 
Dokumentacja naukowa

* At natural lighting conditions. The use of artificially generated UV or UV-like light may result in a different impression.