SR Nexco

Kompozyt światłoutwardzalny
Zaawansowane właściwości fizyczne

Ze względu na właściwości światłooptyczne i duży wybór materiałów, światłoutwardzalny kompozyt laboratoryjny SR Nexco ułatwia codzienną pracę w laboratorium techniki dentystycznej. Zawarte w materiale wypełniacze mikroopalescentne umożliwiają wykonanie naturalnie wyglądających[1] uzupełnień.

Opalescencja, fluorescencja i translucencja są porównywalne z właściwościami optycznymi naturalnej[1] struktury zęba

Zalety

Skoordynowany

SR Nexco charakteryzuje się zrównoważonym połączeniem właściwości fizycznych, dzięki czemu powstają uzupełnienia o wysokiej odporności na ścieranie oraz stabilnym kolorze i połysku.

Wszechstronność zastosowań

SR Nexco jest odpowiedni do wykonywania uzupełnień bez podbudowy i opartych na podbudowie.  SR Nexco może być również stosowany do charakteryzacji i modyfikacji materiałów PMMA.

Kompatybilność

SR Nexco jest kompatybilny ze stopami, tytanem i stopami tytanu, tlenkiem cyrkonu oraz materiałami na bazie PMMA, takimi jak zęby, materiały na płyty protez oraz usieciowane materiały PMMA, takie jak Telio® CAD.

Prostota

SR Nexco może być niezawodnie i całkowicie utwardzony światłem w wielu dostępnych na rynku urządzeniach światłoutwardzalnych[2], takich jak PrograPrint Cure firmy Ivoclar.

Łatwe nadawanie realistycznego wyglądu

Właściwości opalizujące i fluorescencyjne SR Nexco są bardzo zbliżone do właściwości naturalnego zęba[1]. Harmonijne dopasowanie koloru uzyskuje się w różnych uzupełnieniach i w zmiennych warunkach oświetleniowych:
1. Uzupełnienie z SR Nexco w świetle przechodzącym
2. Uzupełnienie SR Nexco w świetle padającym

Właściwości optyczne SR Nexco najlepiej widać w świetle przechodzącym: Efekty opalescentne i translucencji są zbliżone do dynamiki światła naturalnych zębów - od szyjki zęba i zębiny do brzegu siecznego[1].

Fluorescencja i jasność SR Nexco jest wyraźnie widoczna w świetle padającym. Te właściwości zapewniają uzupełnieniom wierne naturalnemu wyglądowi[1] efekty widoczne w świetle. Fluorescencja ma istotny wpływ na jasność naturalnych zębów.

SR Nexco jest typowym kompozytem światłoutwardzalnym. Może być całkowicie i niezawodnie utwardzany światłem w komercyjnie dostępnych urządzeniach światłoutwardzalnych[2], takich jak PrograPrint Cure firmy Ivoclar. Podczas polimeryzacji SR Nexco uzyskuje swoje zrównoważone właściwości fizyczne. Uzupełnienia charakteryzują się jednorodną, naturalną[1] powierzchnią, co skutkuje długotrwałą stabilnością koloru i stabilnym połyskiem.

SR Nexco jest odpowiedni do wykonywania uzupełnień z lub bez podbudowy:

Wskazania w przypadku braku podbudowy:

 • Inlay
 • Onlay
 • Licówki
 • Korony przednie

W uzupełnieniach bez podbudowy, SR Nexco Liner i SR Nexco Paste Dentin tworzą harmonijne przejście koloru. Kompleksowa gama produktów oferuje odpowiednie rozwiązanie nawet w przypadku przebarwionych lub zdewitalizowanych zębów.

Wskazania w przypadku uzupełnień na podbudowie; licowanie:

 • Podbudowa metalowa, wykonana metodą analogową lub cyfrową
 • Podbudowy z tlenku cyrkonu (ZrO2)
 • Protezy kombinowane (np. licowanie koron teleskopowych)
 • Superstruktura / Nadbudowa na implantach (częściowo usuwalna)
 • Obszary dziąsłowe (częściowo usuwalna nadbudowa implantu)
 • Podbudowy połączone z SR Nexco Opaquer pink
 • Uzupełnienia tymczasowe wykonane metodą CAD/CAM z materiału Telio® CAD PMMA

Silne połączenie pomiędzy materiałem, z którego wykonana jest podbudowa a SR Nexco stanowi podstawę do niezawodnego i estetycznego uzupełnienia zęba. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest system łączący SR Link. System łączący nadaje się do kondycjonowania podbudów metalowych, jak również podbudów wykonanych z tlenku cyrkonu (ZrO2).

Optymalne kondycjonowanie zębów do protez na bazie PMMA, materiałów bazowych do protez na bazie PMMA oraz Telio na bazie PMMA® CAD
Światłoutwardzalny system łączący na bazie MMA pośredniczy w tworzeniu silnego połączenia pomiędzy materiałami światłoutwardzalnymi a PMMA (polimerami utwardzanymi na ciepło lub na zimno oraz zębami protez z żywicy). 

SR Nexco zawiera szeroką gamę kolorów dziąseł i dlatego idealnie nadaje się do wykonywania dziąseł protetycznych.

 • SR Nexco Paste Gingiva i SR Nexco Paste Intensive Gingiva do indywidualnej odbudowy protetycznej tkanki dziąsłowej
 • SR Nexco Stains do indywidualnej charakteryzacji dziąseł protetycznych

Indywidualne wykonanie zębów i podbudowy protetycznej 

Zębom i materiałom bazowym protez można nadać realistyczne cechy i indywidualność poprzez zastosowanie niewielkich modyfikacji i specyficznych cech.

 • SR Nexco Paste do indywidualnej modyfikacji kształtu i koloru
 • SR Nexco Stains do indywidualnej charakteryzacji
Materiały do pobrania