IPS e.max Ceram

Ceramika do metody warstwowej zapewnia naturalnie wyglądające, estetyczne efekty

Materiał IPS e.max Ceram jest odpowiedni zarówno do wydajnej metody warstwowej, jak i do bardzo precyzyjnej, indywidualnej charakteryzacji i osiągnięcia efektu gry światła naturalnego zęba. Klasyczne materiały Dentin i Incisal są idealnie skoordynowane z bardziej opekerowymi, pełnoceramicznymi podbudowami i tym samym idealnie nadają się do licowania bardziej opakerowych suprastruktur. Jasność i wysycenie barwą są zrównoważone. W ten sposób uzyskuje się optymalne dopasowanie koloru zgodnie z kolornikiem A-D.

Uniwersalne materiały
Materiały Dentin i Incisal są dostępne w kolorach A-D i Bleach. Jeśli pożądany jest wyższy stopień jasności, materiały IPS e.max Ceram Power Dentin i Power Incisal są dostępne w kolorach A-D i Bleach. Wyrazistą i wszechstronną charakteryzację można wykonać za pomocą uniwersalnego zestawu do barwienia IPS Ivocolor oraz materiałów Essence, past kształtowych i glazury IPS e.max Ceram.

Wskazania

  • Licowanie podbudów z materiałów IPS e.max na bazie dwukrzemianu litu i tlenku cyrkonu
  • Wykonywanie licówek warstwowych
Materiały do pobrania