Pomyślne wylogowanie

Szósty status nie zgadza się z sukcesem.