Wij behandelen iedereen met waardigheid en respect.

Verantwoordelijkheid is een mentaliteit

We zijn ons er allemaal van bewust, dat een bedrijf niet in een vacuüm kan opereren. Als onderneming dragen wij grote verantwoordelijkheden: niet alleen voor gecreëerde welvaart, maar ook om op duurzame wijze om te gaan met natuurlijke rijkdommen en het milieu. Voor toekomstige generaties zetten wij ons in voor een eerlijke en rechtvaardige omgang met mensen om ons heen.

 

Wij zijn een familieonderneming en denken altijd op de lange termijn. Wij geloven in duurzame groei. Onze drie belangrijkste aspecten; economie, milieu en sociale omgeving, vormen het kader voor ons gezamenlijke toewijding en waarborgen ons welzijn.

Onze waarden

Wij ondersteunen duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s).

Wij zijn een lerend bedrijf en al onze activiteiten maken deel uit van een proces van continue verbetering. We zijn ons er sterk van bewust dat ons handelen van invloed is op alle 17 SDG's en daarom richten we onze inspanningen vooral op de SDG's 3, 4, 8, 9 en 13.

CSR-brochure

We bieden betrouwbare, moderne en professionele arbeidsmogelijkheden.

Verantwoord handelen is voor ons meer dan een slogan. We zetten ons binnen onze hele waardeketen in voor duurzaam handelen ook richting werknemers van ons bedrijf. Wij bieden als verantwoordelijk handelende werkgever aantrekkelijke vacatures en propageren gelijke kansen, diversiteit en betrokkenheid. Initiatieven ter verbetering van de medewerkerstevredenheid zijn voor ons net zo belangrijk als het realiseren van balans in het werk en privéleven. Wij bieden al ons personeel gespecialiseerde bijscholings- en opleidingsprogramma's aan.

Bij ons werken rond de 3.500 vrouwen en mannen, onder eerlijke werkomstandigheden, zowel op ons hoofdkantoor in Liechtenstein als bij onze dochtermaatschappijen en kantoren over de hele wereld. Wij geloven in het aantrekken van plaatselijk personeel en dragen zo bij aan het creëren van lokale werkgelegenheid. Wij werken bij voorkeur met plaatselijke leveranciers en proberen zo de negatieve invloed op het milieu zo veel mogelijk te beperken.

We staan dicht bij onze klanten.

Actief inspelen op de behoeften van onze klanten zit in ons unieke Ivoclar DNA. Bij het ontwerpen en ontwikkelen van toepassingen voor onze tandarts- en tandtechnicus houden we altijd rekening met de behoeften van hun patiënten.

Wij zetten ons in ter ondersteuning van tandartsen, tandtechnici en mondhygiënisten, voor de verdere ontwikkeling van hun kennis en expertise en het tot in perfectie bijschaven van hun vaardigheden. Onze inzet hieraan blijkt uit grote aanbod aan nascholingen en trainingen wereldwijd.

Wij zetten ons in voor lokale gemeenschappen over de hele wereld.

Wij zijn dankbaar voor ons succes en geloven in iets terugdoen. Behalve dat wij ons inzetten voor de verdere ontwikkeling van onze werknemers, ondersteunen wij van harte een aantal sociale en liefdadigheidsprojecten, soms gedurende vele jaren.

 

 

Ivoclar Joy

In 2023 – our centenary year – we have succeeded in establishing Ivoclar Joy, our own Ivoclar aid program, at the initiative of Christine Zeller, Supervisory Board Member responsible for CSR at the Ivoclar Group. With Ivoclar Joy we provide dental care to children and young people in underserviced regions worldwide and raise awareness about oral health in these groups to enhance their potential for a positive and successful future: Ivoclar Joy.

Downloads