Roemenië: Ontsnappen aan de armoedeval

Noord-oost Roemenië is een van de armste gebieden van Europa. Kinderen die geen formeel onderwijs hebben gehad en ouderen die alleen een minimaal pensioen ontvangen en in de winter niet het geld hebben om brandhout te kopen, zijn hier aan de orde van de dag. Al vele jaren zet een in Liechtenstein gevestigde organisatie zich in voor het verlichten van deze schrijnende omstandigheden. Ivoclar is er trots op dat het de inspanningen van deze organisatie mag ondersteunen.

Overeenkomstig hun motto, You Are Not Alone, heeft hulporganisatie YANA sinds 1995 al tal van hulpprojecten opgezet in dit gebied en helpt zo veel mensen in Roemenië om weer hoop te krijgen voor de toekomst.

 

Een van de belangrijkste projecten van de organisatie is het opzetten van vier openbare dagcentra voor in totaal ongeveer 100 kinderen. Deze centra, waar professioneel personeel werkzaam is, bieden kinderen (in het bijzonder kinderen met een Roma-achtergrond) de ondersteuning die hun familie hun niet kan bieden of die in de structuurzwakke gebieden waar zij leven niet beschikbaar is: warme maaltijden en een rustig plekje om hun huiswerk te kunnen doen. Bovendien kunnen kinderen hier hulp en ondersteuning krijgen in crisissituaties. Maar de centra bieden daarnaast nog veel meer. Er is tijdens de openingstijden speciaal getraind personeel aanwezig om kinderen individueel aan te moedigen en te ondersteunen: bijvoorbeeld met logopedie of studiebegeleidingsprogramma's.

De inspanningen van deze centra zijn succesvol. Een aantal kinderen met een Roma-achtergrond is toegelaten tot het voortgezet onderwijs! Het bereiken van deze mijlpaal is voor jonge mensen uit de landelijke gebieden van Roemenië een ongebruikelijke prestatie. Zelfs vandaag de dag is het een kans die slechts voor weinigen is weggelegd.

Ivoclar ondersteunt dit ambitieuze project in Roemenië al vele jaren. Ons doel is om een aantal van de zwaksten binnen onze samenleving te ondersteunen. Wij willen deze kinderen helpen om te ontsnappen aan de armoedeval, door hen de nodige gereedschappen te geven voor persoonlijke groei en een zelfstandig leven.

Corporate Social Responsibility Review