VS: Mobiele mondgezondheidszorg voor behoeftige kinderen

In de afgelopen jaren ondersteunt Ivoclar het non-profithulpprogramma ‘S-miles To Go’ van de universiteit van Buffalo, VS, met een donatie van 10.000 Amerikaanse dollar. Het doel van het programma is het verbeteren van de mondgezondheid en levenskwaliteit van behoeftige kinderen.

Bij de mobiele tandheelkundige kliniek van de universiteit kunnen ieder jaar opnieuw tal van kinderpatiënten terecht. Deze kinderen wonen vooral in landelijke gebieden, waar ze geen toegang hebben tot tandheelkundige zorg. Dr. George Tysowsky, senior-vicepresident technologie van Ivoclar, Amherst, VS vertelt dat de universiteit in Buffalo binnen hun gemeenschap een belangrijke partner is. Hij is er trots op dat hij hun inspanningen voor het verbeteren van de mondgezondheid van zijn medeburgers mag helpen ondersteunen.

 

Corporate Social Responsibility Review