Zavázali jsme se přistupovat ke všem lidem s úctou a respektem.

Odpovědnost je způsob myšlení

Jsme si dobře vědomi toho, že žádná společnost nemůže fungovat ve vakuu. Jako podnik neseme velkou odpovědnost: nejen za prosperitu, kterou vytváříme, ale také za správu přírodních zdrojů pro budoucí generace a za zajištění spravedlivého a čestného zacházení se všemi kolem nás.

 

Jsme rodinný podnik a vždy uvažujeme v dlouhodobém horizontu. Věříme v udržitelný růst, který bude v konečném důsledku přínosem pro všechny zúčastněné. Rámec našeho závazku zajistit společné blaho tvoří tři základní pilíře udržitelnosti – ekonomický, environmentální a sociální.

Naše hodnoty

Podporujeme Cíle udržitelného rozvoje (SDG).

Jsme učící se společnost a všechny naše aktivity jsou součástí procesu neustálého zlepšování. Naše úsilí související s udržitelností se zaměřuje na následující cíle udržitelného rozvoje: 3, 4, 5, 8, 9, 12.

Společenská odpovědnost firem

Aktualizovaná zpráva o CSR bude následovat na konci roku 2023.

Nabízíme bezpečné, moderní a profesionální pracovní příležitosti.

Zodpovědné fungování je pro nás víc než jen fráze. Zavázali jsme se k udržitelnému chování v celém našem hodnotovém řetězci. To začíná u zaměstnanců naší společnosti: jako zodpovědný zaměstnavatel vytváříme atraktivní pracovní příležitosti a prosazujeme rovné příležitosti, rozmanitost a inkluzi. Programy na zvýšení spokojenosti v práci jsou pro nás stejně důležité jako iniciativy, které zaměstnancům umožňují sladit soukromý a pracovní život. Všem našim zaměstnancům nabízíme specializované programy dalšího rozvoje a vzdělávání.

 

V sídle společnosti v Lichtenštejnsku a v našich dceřiných společnostech a pobočkách po celém světě zaměstnáváme přibližně 3 500 žen a mužů za spravedlivých a rovných pracovních podmínek. Zakládáme si na náboru místních lidí, abychom prospěli regionálním trhům práce. Ve snaze minimalizovat negativní dopady na životní prostředí dáváme přednost spolupráci s místními dodavateli.

Jsme blízko našim zákazníkům.

Aktivní reakce na požadavky našich zákazníků je součástí jedinečné DNA naší společnosti Ivoclar. Při navrhování a vývoji aplikací pro naše zákazníky z řad zubních lékařů a zubních techniků vždy zohledňujeme potřeby jejich pacientů stran ošetření.

Zavázali jsme se podporovat zubní lékaře, zubní techniky a dentální hygienistky v rozvoji jejich znalostí a zkušeností a ve vyzdvihování jejich dovedností k dokonalosti. Náš závazek má podobu četných nabídek pokročilého vzdělávání a školení po celém světě.

Spolupracujeme s místními komunitami po celém světě.

Jsme vděční za náš úspěch a věříme, že se nám daří dávat něco nazpět. Kromě podpory dalšího rozvoje našich zaměstnanců s nadšením podporujeme různé sociální a charitativní projekty, v některých případech i po mnoho let.

 

„V mnoha případech lze udržitelnosti dosáhnout pouze tehdy, když se iniciativy stanou příčinami a společenská odpovědnost se stane způsobem myšlení s cílem společně dosáhnout skutečné pozitivní změny.“

Christina Zeller, členka představenstva

Downloads