Zavázali jsme se přistupovat ke všem lidem s úctou a respektem.

Odpovědnost je způsob myšlení

Jsme si dobře vědomi toho, že žádná společnost nemůže fungovat ve vakuu. Jako podnik neseme velkou odpovědnost: nejen za prosperitu, kterou vytváříme, ale také za správu přírodních zdrojů pro budoucí generace a za zajištění spravedlivého a čestného zacházení se všemi kolem nás.

 

Jsme rodinný podnik a vždy uvažujeme v dlouhodobém horizontu. Věříme v udržitelný růst, který bude v konečném důsledku přínosem pro všechny zúčastněné. Rámec našeho závazku zajistit společné blaho tvoří tři základní pilíře udržitelnosti – ekonomický, environmentální a sociální.

Naše hodnoty

Podporujeme Cíle udržitelného rozvoje (SDG).

Jsme učící se společnost a všechny naše činnosti jsou součástí procesu neustálého zlepšování. Jsme si velmi dobře vědomi toho, že naše činnost má dopad na všech 17 cílů udržitelného rozvoje. Proto své úsilí zaměřujeme na cíle udržitelného rozvoje č. 3, 4, 8, 9 a 13.

Společenská odpovědnost firem

Nabízíme bezpečné, moderní a profesionální pracovní příležitosti.

Zodpovědné fungování je pro nás víc než jen fráze. Zavázali jsme se k udržitelnému chování v celém našem hodnotovém řetězci. To začíná u zaměstnanců naší společnosti: jako zodpovědný zaměstnavatel vytváříme atraktivní pracovní příležitosti a prosazujeme rovné příležitosti, rozmanitost a inkluzi. Programy na zvýšení spokojenosti v práci jsou pro nás stejně důležité jako iniciativy, které zaměstnancům umožňují sladit soukromý a pracovní život. Všem našim zaměstnancům nabízíme specializované programy dalšího rozvoje a vzdělávání.

V sídle společnosti v Lichtenštejnsku a v našich dceřiných společnostech a pobočkách po celém světě zaměstnáváme přibližně 3 500 žen a mužů za spravedlivých a rovných pracovních podmínek. Zakládáme si na náboru místních lidí, abychom prospěli regionálním trhům práce. Ve snaze minimalizovat negativní dopady na životní prostředí dáváme přednost spolupráci s místními dodavateli.

 

Jsme blízko našim zákazníkům.

Aktivní reakce na požadavky našich zákazníků je součástí jedinečné DNA naší společnosti Ivoclar. Při navrhování a vývoji aplikací pro naše zákazníky z řad zubních lékařů a zubních techniků vždy zohledňujeme potřeby jejich pacientů stran ošetření.

Zavázali jsme se podporovat zubní lékaře, zubní techniky a dentální hygienistky v rozvoji jejich znalostí a zkušeností a ve vyzdvihování jejich dovedností k dokonalosti. Náš závazek má podobu četných nabídek pokročilého vzdělávání a školení po celém světě.

Spolupracujeme s místními komunitami po celém světě.

Jsme vděční za náš úspěch a věříme, že se nám daří dávat něco nazpět. Kromě podpory dalšího rozvoje našich zaměstnanců s nadšením podporujeme různé sociální a charitativní projekty, v některých případech i po mnoho let.

 

 

Ivoclar Joy

V roce 2023 - v roce našeho stého výročí - se nám podařilo z iniciativy Christine Zeller, členky dozorčí rady odpovědné za CSR ve skupině Ivoclar, založit vlastní program pomoci Ivoclar Joy. Prostřednictvím programu Ivoclar Joy poskytujeme zubní péči dětem a mladým lidem v nedostatečně obsluhovaných regionech po celém světě a zvyšujeme povědomí o ústním zdraví v těchto skupinách, abychom zvýšili jejich potenciál pro pozitivní a úspěšnou budoucnost: Ivoclar Joy.

Downloads