Rumunsko: Únik z pasti chudoby

Severovýchodní Rumunsko je jedním z nejchudších regionů v Evropě. Smutným příkladem jsou děti bez formálního vzdělání a staří lidé, kteří dostávají jen minimální důchod a nemohou si dovolit koupit v zimě dřevo na topení. Za zmírnění těchto neutěšených podmínek již řadu let bojuje organizace se sídlem v Lichtenštejnsku. Společnost Ivoclar s hrdostí podporuje její úsilí.

V souladu se svým mottem You Are Not Alone („Nejsi sám.“) založila humanitární organizace YANA od roku 1995 v této oblasti řadu projektů pomoci, a pomohla tak mnoha lidem v Rumunsku získat zpět naději do budoucna.

 

Jeden z nejvýznamnějších projektů organizace zahrnoval založení čtyř komunitních denních center pro přibližně 100 dětí. Tato centra s odborným personálem poskytují dětem (zejména romským) podporu, kterou jim nemohou poskytnout jejich rodiny nebo strukturálně slabé obce, v nichž žijí: vařenou stravu, klidné místo pro psaní domácích úkolů a také pomoc a podporu v krizových situacích. Centra však nabízejí mnohem více. V provozní době jsou dětem k dispozici speciálně vyškolení zaměstnanci, kteří jim poskytují individuální podporu a povzbuzení: například logopedickou péči nebo programy studijní asistence.

Úsilí těchto center se ukázalo jako úspěšné: Řada romských dětí byla přijata na střední školy! Dosáhnout tohoto milníku je pro mladé lidi z venkovských oblastí Rumunska poměrně neobvyklý výkon. I dnes je to příležitost, která je vyhrazena jen pro některé.

Společnost Ivoclar podporuje tento ambiciózní projekt v Rumunsku již řadu let. Naším cílem je pomáhat některým z nejslabších jedinců naší společnosti. Chceme těmto dětem pomoci uniknout z pasti chudoby tím, že jim poskytneme potřebné nástroje k osobnímu rozvoji a samostatnému životu.

Corporate Social Responsibility Review